• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Cyrsiau 14-16 oed

Cyrsiau 14-16 oed

Mae cyrsiau ar gyfer disgyblion 14-16 oed ysgolion lleol ar gael ar holl gampysau Coleg Gwent. Mae hyn yn ehangu’r ystod o bynciau sydd ar gael ar gyfer pobl ifanc. Daw myfyrwyr i’r coleg am ychydig oriau'r wythnos neu am hyd at bedwar diwrnod yr wythnos. Maent yn derbyn cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol, ochr yn ochr â’r pynciau maen nhw’n eu hastudio yn yr ysgol.  

Yn ogystal â chael blas ar fywyd coleg, mae’r disgyblion hyn yn datblygu’r sgiliau ymarferol hynny y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Aiff llawer ohonyn nhw yn eu blaen i fod yn fyfyrwyr llawn amser yng Ngholeg Gwent, neu i ddilyn rhaglenni Prentisiaeth. 

Sut ydw i’n cael lle ar y cyrsiau hyn?

Os mai disgybl ysgol ydych chi: bydd yn rhaid i’r ysgol eich cyfeirio chi - siaradwch gydag un o’ch athrawon i weld a ydyn ni’n gweithio gyda’ch ysgol chi.

Os ydych yn gweithio mewn ysgol: cysylltwch â’ch campws Coleg Gwent lleol er mwyn i ni drafod sut y gallem gydweithio.

 

 

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws