Pa bryd fydd fy nghwrs yn cychwyn?

Dyddiadau cychwyn cyrsiau 2020/21

Croeso i Coleg Gwent

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i’r coleg fis Medi hwn!

Bydd dysgu llawn amser yn cychwyn mewn cyfnodau graddol eleni, felly byddwch un ai’n cychwyn yr wythnos o’r 7fed neu o’r 14eg Medi. Wedi i chi gofrestru, mi fyddwch yn derbyn e-bost i’ch cyfeiriad coleg yn gadael i chi wybod pa wythnos y byddwch yn cychwyn, gyda chyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’ch amserlen.

Gweler y tablau canlynol am fanylion cychwyn eich cwrs ar yr wythnos briodol.  Byddwch yn medru gweld eich amserlen drwy’r ap CG Connect, ond anwybyddwch unrhyw ddosbarthiadau eraill a restrwyd cyn eich wythnos gyntaf.

Methu agor eich amserlen? Problemau cyfrinair?

Peidiwch â phoeni! Rhowch alwad i ni ar 01495 333010.

Mynychwch y coleg ar gyfer eich gwers a amserlennwyd yn unig. Os na allwch chi ddefnyddio’ch amserlen drwy’r ap, ffoniwch yn gyntaf.

Cyfadran Ysgol Cod y Cwrs Disgrifiad o’r Cwrs Wythnos yn Dechrau
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0002AB (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Thechnoleg Cynhyrchu Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0256AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu Sylfaenol (Aml-sgiliau) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0376AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0373AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Saernïaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0397AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gosodiadau Trydanol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0375AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0433AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Plymio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0374AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0365AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0388AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Paentio ac Addurno 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0361AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0371AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Safle 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0091AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol a Dylunio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0474AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0031AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0001AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0001AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0002AC (20/21) Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt Lefel 3 yn y Cyfryngau Creadigol (Blwyddyn 2) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0032AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Chwaraeon Modur (90 Credyd) Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0032AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Chwaraeon Modur Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0440AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Plymio a Gwresogi 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0015AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0006AB (20/21) Ymarferwyr Cerddoriaeth Lefel 3 (Blwyddyn 1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Technegol a Chreadigol – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0006AC (20/21) Ymarferwyr Cerddoriaeth Lefel 3 (Blwyddyn 2) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFAC0029AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Troseddeg a Gwyddor Fforensig 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFAC0027AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Cymdeithaseg / Addysg / Seicoleg / Troseddeg / Gwaith Cymdeithasol / Saesneg / Hanes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFAL001AA (20/21) Rhaglen Astudio Safon Uwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFAS0001AA (20/21) Rhaglen Astudio Lefel UG 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0348AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0037CC (20/21) Cyfrifiadura Coleg Seiber Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0047AC (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – TGCh 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0047AB (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0011AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0011AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0004AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0004AD (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0023AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd) Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0067AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0076AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0071AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Chwaraeon 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0094AA (20/21) Technoleg Gwybodaeth Lefel 2/Lefel 3 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0019AD (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadura Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0023AB (20/21) Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFAC0003AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0047AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0449AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd (RORO) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0026AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBE0026AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0445AA (20/21) Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0430YT (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EPDI0023BB (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gwallt 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EPDI0011AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Gwallt 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0446AA (20/21) Cwrs Carlam Lefel 1/Lefel 2 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0023AB (20/21) Trin Gwallt Lefel 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0095AA (20/21) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFBD0065AA (20/21) Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EFDI0584AA (20/22) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 3 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Blaenau Gwent EPDI0445AA (20/21) Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Cyfadran Ysgol Cod y Cwrs Disgrifiad o’r Cwrs Wythnos yn Dechrau
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFSN0039AA (20/21) Rhaglen Sgiliau Adeiladu 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0376AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0373AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Saernïaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0393AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu (Aml-sgiliau) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0394AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Plymio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0374AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gosod Brics 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0341AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Astudiaethau Plymio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0371AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed ar Safle 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFDI0432AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Plymio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFBE0025CE (19/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFBE0025CE (20/22) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFBE0025BE (20/22) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Adeiladu – Casnewydd NFBE0025BE (19/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBC0115AB (20/21) Tystysgrif Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Peirianneg 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0322AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio wedi Damwain (Corff a Phaent) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0392AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gosodiadau Trydanol 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFCE2801AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0112AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBD0047AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Celf a’r Cyfryngau Creadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0283AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Atgyweirio wedi Damwain – Egwyddorion Paent 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0352AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0402AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg (Saernïo ac Weldio) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0401AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg (Mecanyddol) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0567AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg (Electroneg Drydanol) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0035AA (20/21) Diploma L2 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0557AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Gosod Cerbydau 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0431AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Fodurol (Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0287AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Technolegau Peirianneg (Mecanyddol) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBE0001AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBE0017AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg Ddigidol Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBE0017AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg Ddigidol Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0081AE (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Cyffredinol (FTC1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBD0063AA (20/21) Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 mewn Celf a Dylunio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFBD0064AA (20/21) Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 yn y Cyfryngau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Creadigol a Thechnegol – Casnewydd NFDI0006AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Sylfaenol (Celf a Dylunio) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFAC0027AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Cymdeithaseg / Addysg / Seicoleg / Troseddeg / Gwaith Cymdeithasol / Saesneg / Hanes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFCE3140AA (20/21) Technolegau Digidol Career Colleges 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFBD0047AB (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – TGCh a Busnes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFDI0436AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Defnyddwyr TG / Cymorth Systemau TGCh 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFDI0348AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFDI0066AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg Uwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFBE0011AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFBD0067AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFDI0439AA (20/21) Cyfrifeg Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFDI0542AA (20/21) Gwasanaeth Cwsmer a Marchnata Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFBE0011AA (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFBE0019AA (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadura Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes – Casnewydd NFBE0019AB (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadura Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFAC0030AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Gwyddorau Iechyd a Meddygol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFAC0003AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFCE2459AA (20/21) Dyfarniad Lefel 3 mewn Gofalu am Blant 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBD0047AC (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBE0003AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBE0026AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBE0026AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFDI0430YT (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBD0012AA (20/21) Tystysgrif Estynedig Gyntaf Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFDI0095AA (20/21) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBD0065AA (20/21) Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFDI0584AA (20/22) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 3 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Casnewydd NFBE0003AB (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFDI0443AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFDI0023AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFDI0011AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFDI0445AA (20/21) Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFCE0032AJ (20/21) Sgiliau Bywyd ESOL (Lefel 1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFCE0032AA (20/21) Sgiliau Bywyd ESOL (Lefel Mynediad 1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFCE0032AD (20/21) Sgiliau Bywyd ESOL (Lefel Mynediad 2) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFCE0032AG (20/21) Sgiliau Bywyd ESOL (Lefel Mynediad 3) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Casnewydd NFDI1084AA (20/21) Trin Gwallt Lefel 1 7fed
(CG Connect)
Cyfadran Ysgol Cod y Cwrs Disgrifiad o’r Cwrs Wythnos yn Dechrau
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBD0047AB (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Celf a’r Cyfryngau Creadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBD0070AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau Diwydiant Cerddoriaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0034AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio (Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth, Ffasiwn a Thecstilau) Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0034AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio (Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth, Ffasiwn a Thecstilau) Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0015AB (20/21) Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt Lefel 3 yn y Cyfryngau Creadigol (Blwyddyn 1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0015AC (20/21) Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt Lefel 3 yn y Cyfryngau Creadigol (Blwyddyn 2) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0017AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Dylunio Gemau Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0017AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Dylunio Gemau Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0007AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Technoleg Cerdd Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0006AC (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cerddoriaeth Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0006AB (20/21) Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cerddoriaeth Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBD0063AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBD0064AA (20/21) Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 yn y Cyfryngau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBD0069AA (20/21) Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0008AB (20/21) Celfyddydau Perfformio Lefel 3 Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0009AC (20/21) Celfyddydau Perfformio Lefel 3 Blwyddyn 2 (Actio) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Celfyddydau Creadigol – Crosskeys CFBE0008AC (20/21) Celfyddydau Perfformio Lefel 3 Blwyddyn 2 (Theatr Gerdd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0301AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFCE0266AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Peirianneg 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0463AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg (2850) (Technoleg Drydanol ac Electronig) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CPDI0465AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Beiciau Modur 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0401AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg (Mecanyddol) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0274AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0212AC (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFBE0013AD (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFBE0014AD (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0213AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0081AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Cyffredinol (FTC1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CVDI0412AA (20/21) Rhaglen Peirianneg Uwch – Trydanol Lefel 3 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CVDI0413AA (20/21) Rhaglen Peirianneg Uwch – Mecanyddol Lefel 3 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFBD0015AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peirianneg 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFDI0523AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gosod Cerbydau Cyflym 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFBE0013AC (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadura (Trydanol) Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Technegol a Chreadigol Peirianneg – Crosskeys CFBE0014AC (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg (Mecanyddol) Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFCE3140AA (20/21) Technolegau Digidol Career Colleges (Blwyddyn 1) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFCE3140AB (20/21) Technolegau Digidol Career Colleges (Blwyddyn 2) 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBD0047AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – TGCh a Busnes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBD0027AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0011AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0011AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0004AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0004AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0023AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd) Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBD0066AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Busnes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBD0067AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBD0006AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBD0071AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Chwaraeon 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFDI0364BB (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Iechyd, Ffitrwydd a Hyfforddi Ymarfer Corff 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0020AC (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadura Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0020AB (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Cyfrifiadura Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Busnes a Chwaraeon – Crosskeys CFBE0023AB (20/21) Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFAC0003AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBD0047AD (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFDI0348AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFDI0430YT (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBE0026AE (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd) Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBE0026AG (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd) Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBE0026AF (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gofal Cymdeithasol) Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBE0026AH (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gofal Cymdeithasol) Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBE0026AD (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFSN0061AA (20/21) Engage to Change – Interniaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFDI0095AA (20/21) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFBD0065AA (20/21) Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Crosskeys CFDI0584AA (20/22) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 3 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFCE3112AA (20/21) Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Gwasanaethau Lletygarwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0441AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Gwallt a Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0057AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFBD0047AC (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Lletygarwch a Theithio a Thwristiaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0443AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0197AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0023AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0228AA (20/21) Diploma NVQ Lefel 2 mewn Cynhyrchu Bwyd a Choginio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0127AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFBD0068AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0445AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0073AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFBE0027AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFBE0027AA (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0011AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0202AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Colur Theatraidd 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFCE2379AA (20/21) Lletygarwch ac Arlwyo Lefel Diploma 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CPDI0443AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CPDI0197AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CPDI0357AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt (Oedolion) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CPDI0200AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Coginio a Chwpwrdd Bwyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CPDI0445AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CPDI0202AA (20/21) Diploma Lefel 3 mewn Colur Theatraidd 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gwasanaethau i Bobl – Crosskeys CFDI0023AB (20/21) Trin Gwallt Lefel 1 7fed
(CG Connect)
Cyfadran Ysgol Cod y Cwrs Disgrifiad o’r Cwrs Wythnos yn Dechrau
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL001AA (20/21) Rhaglen Astudio Safon Uwch 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAS0001AA (20/21) Rhaglen Astudio Lefel UG 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBD0047AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Busnes, Gwasanaeth Cwsmer a TGCh 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0185A0 (20/21) Diploma BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0189A0 (20/21) Diploma BTEC Lefel 3 mewn Busnes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBE0011AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBE0019AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TGCh Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0184A0 (20/21) Diploma BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0190A0 (20/21) Diploma BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0183A0 (20/21) Diploma Atodol BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0180A0 (20/21) Diploma Atodol BTEC Lefel 3 mewn Busnes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0188A0 (20/21) Diploma Atodol BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0187A0 (20/21) Diploma Atodol BTEC Lefel 3 mewn TG 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFAL0182A0 (20/21) Diploma Atodol BTEC Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBD0066AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 1/Lefel 2 mewn Busnes 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBD0067AA (20/21) Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBE0019AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Academaidd – Parth Dysgu Torfaen PFBE0011AB (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Busnes Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFAC0003AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFAC0029AA (20/21) Mynediad at Addysg Uwch – Gwyddoniaeth / Biowyddoniaeth / Gwyddor Fforensig 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFCE3337AA (20/21) Iechyd/Gwyddoniaeth Career Collegese 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBD0047AB (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Celf a’r Cyfryngau Creadigol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBD0047AC (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFDI0348AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0003AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Blwyddyn 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0001AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio Graffeg Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0026AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0026AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0036AA (20/21) Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 yn y  Cyfryngau Digidol Creadigol Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBD0063AA (20/21) Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 mewn Celf a Dylunio 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFDI0095AA (20/21) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBD0065AA (20/21) Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFDI0584AA (20/22) Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 3 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0003AB (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Gofal a Chymuned Gofal – Parth Dysgu Torfaen PFBE0001AB (20/21) Diploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Ymarfer Celf a Dylunio Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Cyfadran Ysgol Cod y Cwrs Disgrifiad o’r Cwrs Wythnos yn Dechrau
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBD0047AA (20/21) Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau’r Tir – Amaethyddiaeth, Anifeiliaid a Cheffylau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFDI0266AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Rheoli Cefn Gwlad ac Amaethyddiaeth 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBD0004BA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFDI0364AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Iechyd, Ffitrwydd a Hyfforddi Ymarfer Corff 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFDI0224AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0022AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad ac Amaethyddiaeth Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0022AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad ac Amaethyddiaeth Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0005AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Anifeiliaid Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFDI0309AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Ceffylau Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFDI0309AD (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Ceffylau Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0004AB (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Blwyddyn 1 (90 Credyd) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0004AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0023AC (20/21) Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0005AC (20/21) Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn Rheoli Anifeiliaid gyda Gwyddoniaeth Blwyddyn 2 14eg
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UFBE0023AB (20/21) Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Blwyddyn 1 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UPCE2126AH (20/21) Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddwr Gampfa Dwys (Ymarferol) 7fed
(CG Connect)
Astudiaethau Menter ac Academaidd Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon – Brynbuga UPDI0537AA (20/21) Diploma Lefel 2 mewn Cynorthwywyr Nyrsio Milfeddygol 7fed
(CG Connect)