Trafnidiaeth a Theithio

Teithio i'r Coleg

Students outside BGLZ

Cynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent

Gall teithio i’r coleg fod yn fforddiadwy! Gyda Chynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent, mae posib i chi dderbyn gostyngiad ar eich taith bws i, ac o’r coleg, gyda chyfraddau teithio plant yn ystod gyda’r nosau, ar benwythnosau ac yn y gwyliau (ac eithrio gwyliau’r haf). Mae’n rhaid i chi gael Fy Ngherdyn Teithio er mwyn i’ch cerdyn fod yn ddilys (gweler isod).

Mae ymuno â’r cynllun yn hawdd, yn dibynnu ar ble rydych yn byw:

Rhwng 16 a 18 oed ac yn byw yng Nghasnewydd, Torfaen, Caerffili neu Blaenau Gwent?

Gwnewch gais i’ch awdurdod lleol (ALl) am gymorth cerdyn bws (manylion cyswllt isod).

Os byddwch yn cael eich cymeradwyo, bydd angen i chi dalu eich ffi am y tymor cyntaf wrth gofrestru.

Casglwch eich cerdyn bws am y tymor gan y Gwasanaethau Dysgwyr a thalu eich ffi ostyngol ar y bws.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

http://www.blaenau-gwent.gov.uk01495 311556

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

www.caerphilly.gov.uk01443 866530

Cyngor Dinas Casnewydd

www.newport.gov.uk01633 656656

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

www.torfaen.gov.uk01495 766920

Rhwng 16 a 18 oed ac yn byw yn Sir Fynwy, yn 19 oed neu'n hŷn ac mae'r awdurdod lleol wedi gwrthod rhoi cludiant am ddim i chi.

Cwblhewch y ffurflen Cerdyn Teithio Coleg Gwent ac e-bostiwch eich ffurflen wedi ei chwblhau at eich tîm Gwasanaethau Myfyrwyr y campws:

Parth Dysgu Blaenau Gwent
BGLZ.studentservices@coleggwent.ac.uk

Campws Dinas Casnewydd
newport.studentservices@coleggwent.ac.uk

Campws Crosskeys
crosskeys.studentservices@coleggwent.ac.uk

Parth Dysgu Torfaen (Campws Pont-y-pŵl)
TLZ.studentservices@coleggwent.ac.uk

Usk campus
usk.studentservices@coleggwent.ac.uk

Talwch eich ffi bob tymor wrth i chi ymrestru:

  • £10 os ydych rhwng 16 a 18 oed
  • £40 os ydych yn 19 oed neu hŷn

Casglwch eich cerdyn bws am y tymor gan y Gwasanaethau Dysgwyr a thalu eich ffi ostyngol ar y bws.

Fy Ngherdyn Teithio 16-21

Mae hwn yn gynllun teithio am bris gostyngol ar gyfer pobol 16-21 oed gan Lywodraeth Cymru Mae’n rhaid i chi gael Fy Ngherdyn Teithio i sicrhau fod eich cerdyn bws Coleg Gwent yn ddilys. I gofrestru, ewch i fyngherdynteithio.llyw.cymru neu ffoniwch 03002002233.

Noder: mae pob cymorth ariannol yn dibynnu ar gyllid y coleg ac fe all newid. Mae’n rhaid i chi gyrraedd y meini prawf cymhwystra. Nid yw cymorth wedi’i warantu nes i chi gael hysbysiad ysgrifenedig.  Am fwy o wybodaeth a chyngor ariannol anfonwch e-bost at admissions@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch 01495 333777.

Amserlenni Bws

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lwybrau bysiau ac amserlenni, ewch i  www.traveline.info  neu ffoniwch 0871 200 2233.