Cyrsiau newydd ar gyfer mis Medi 2021

Learner taking a photo

Rhowch gychwyn ar eich taith at lwyddiant ym mis Medi

Dewch i ymuno â ni ar un o’n cyrsiau newydd a chyffrous Llawn Amser, Rhan Amser neu Addysg Uwch fis Medi.

O BTEC Sport CoachingBTEC mewn Hyfforddi Chwaraeon i Foundation Degree Equine StudiesRadd Sylfaen mewn Astudiaethau Ceffylau, mae pob cwrs wedi’i gynllunio i’ch helpu chi i gymryd y cam nesaf, boed hynny’n mynd i’r brifysgol, cael swydd amser llawn neu hyd yn oed sefydlu’ch busnes eich hun.

Mae llefydd eisoes yn brin ar gyrsiau, felly peidiwch ag oedi. Cymerwch olwg ar yr hyn allwch chi fod yn ei astudio fis Medi!

Cyrsiau llawn amser

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Chwaraeon Lefel 3

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 06 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Cyrsiau rhan amser

AAT Diploma Uwch mewn Cyfrifeg Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 10 Medi 2021

Cyfunol Mae astudio'n gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu o bell.
Mindful Education
Gweld y cwrs

AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2021

Cyfunol Mae astudio'n gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu o bell.
Mindful Education
Gweld y cwrs

Cyrsiau addysg uwch

Gradd Atodol BA – Ffotograffiaeth

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Ceffylau

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 21 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

Parth Dysgu Torfaen
Dyddiad cychwyn: 16 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND mewn Gofal Iechyd Cyflewnol (gyda Statws Ymarferydd)

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 22 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

HND Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 20 Medi 2021

Llawn Amser Gweld y cwrs

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw rai o’r cyrsiau uchod, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar ar 01495 333777 neu helo@coleggwent.ac.uk