Perffaith i Chi

Bydd gennym gwrs sy’n Berffaith i Chi

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siŵr beth fydd eich cam nesaf! Mae ein cyfradd basio Safon Uwch yn well na’r cyfartaledd ar gyfer y DU a Chymru – 97.7% yn 2020 – ac o safbwynt ein perfformiad fel coleg rydym yn gydradd gyntaf trwy Gymru ar gyfer pob cymhwyster galwedigaethol. Ond mae dewis y cwrs iawn yn hollbwysig. Dyna pam y mae ein tîm Recriwtio Myfyrwyr yma i helpu i’ch arwain at y cwrs iawn – maent ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm. Neu gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth trwy gofrestru ar gyfer un o’n digwyddiadau agored lu yma.

Pethau i’w hystyried wrth ddewis cwrs

  • Rydych yn fwy tebygol o basio os byddwch yn mwynhau’r cwrs!
  • Os dewiswch rywbeth yr ydych yn dda ynddo, byddwch yn fwy tebygol o gael graddau da.
  • Beth ydych am ei wneud ar ôl gorffen yn y coleg – mynd i’r Brifysgol? Swydd? Hyfforddiant pellach? Dewiswch gwrs a fydd yn eich helpu i wneud hynny.
  • Pa yrfa hoffech ei chael yn y dyfodol – ac a fydd eich cwrs yn helpu?

Mae’n hawdd dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani!

Yn syml, dywedwch wrthym beth yw eich rôl neu’r cam yr ydych wedi ei gyrraedd, ac fe chwiliwn ni am bopeth sy’n berthnasol i chi.

Dechreuwch eich siwrnai gyda Coleg Gwent

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau