Lleoliadau gwaith a phartneriaethau

Lleoliadau Gwaith. Does dim byd yn well na phrofiad

Mae ein cyrsiau wedi eu dylunio i baratoi pobl ifanc ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol. Mae rhoi’r profiad o weithio mewn gweithlu iddynt yn rhan hanfodol o hyn, gan y byddant yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i bontio’r newid rhwng addysg a chyflogaeth.

Rydym wastad yn chwilio am leoliadau safonol i’n myfyrwyr. Mae hyn yn gyfle gwych i’ch busnes ddod o hyd i dalent newydd, llenwi’r bylchau o ran sgiliau, datblygu sgiliau mentora eich staff a datblygu gweithlu dyfodol eich busnes.

Partneriaethau a Chydweithio

Rydym wedi gweithio gyda nifer o ddarparwyr hyfforddiant a chyflogwyr dros y blynyddoedd, ac mae hyn wedi arwain at wahaniaeth o fewn cymunedau lleol. Mae ein perthynas â chyflogwyr wedi annog cydweithio a mentergarwch, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyllido fyddai’n cefnogi dysgwyr, busnesau a’r economi ehangach.

Rydym wastad yn chwilio am bartneriaid i ymestyn yr hyn mae’r Coleg yn ei gynnig, cyrraedd dysgwyr newydd, defnyddio dulliau trosglwyddo gwahanol a darparu’r safon uchaf o addysgu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch â business@coleggwent.ac.uk.