Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

3 subject banner

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon, rheoli digwyddiadau neu efallai bod gennych angerdd i fod yn barafeddyg, yn forwr neu’n ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau mewn chwaraeon, teithio a gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu i gyrraedd y radd! Mae’r byd i gyd allan yna, yn aros amdanoch chi.

Chwaraeon a Hamdden

Eisiau llwyddo mewn chwaraeon? Os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth neu therapi, mae gennym gyrsiau fydd yn eich paratoi chi ar gyfer y gyrfaoedd cyffrous hyn. Efallai y byddwch yn gweithio mewn clwb iechyd, yn arweinydd gweithgareddau awyr agored neu’n gweithio yn y diwydiant hamdden.

Mae Campws Crosskeys yn gartref i Academi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent ble mae chwaraewyr yn ennill cymwysterau cyfochr â’u hyfforddiant rygbi. Maent yn elwa o 16 awr o hyfforddiant gyda hyfforddwyr y Dreigiau wrth astudio ar gyfer eu cyrsiau Safon Uwch neu gyrsiau galwedigaethol.

Teithio a Thwristiaeth

Mae’r byd cyfan yn aros amdanoch. Rhai o’r gyrfaoedd o fewn Teithio a Thwristiaeth yw; criw caban, hyrwyddo twristiaeth, rheoli digwyddiadau, trefnydd teithiau a llawer mwy.

Y diwydiant Teithio a Thwristiaeth yw un o’r diwydiannau mwyaf cyffrous ac amrywiol yn y byd. Os ydych yn teithio’r byd fel stiward awyren, cynrychiolydd gwyliau neu’n helpu eraill i wireddu eu dyheadau teithio, gallwch fynd yr holl ffordd at reoli; cychwynnwch eich taith gyda ni.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Efallai fod gennych ddiddordeb i fod yn barafeddyg, wedi breuddwydio am fod yn fôr-filwr neu eisiau bod yn ddiffoddwr tân.  Bydd ein cyrsiau gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu chi i gyrraedd y nod.  Mae’r Gwasanaethau Cyhoeddus yn sail i’n cymunedau, ac mae’r rheiny sy’n dilyn gyrfa mewn un o’r gwasanaethau mewn lifrai neu wasanaeth heb lifrai yn chwarae rhan bwysig o fewn cymdeithas.

Cynllunio Llwybr/Darllen Mapiau

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 25 Chwefror 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Hunanamddiffyn

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 24 Mawrth 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

SFJ Awards Tystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona Lefel 3

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Mawrth 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Hyfforddiant Cylchol Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 10 Ebrill 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Seiclo Gr?p Dan Do Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 12 Mehefin 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Arwain Sesiynau Hyfforddi Kettlebell Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 11 Ebrill 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Ymarfer Corff Stepio i Gerddoriaeth Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 24 Ebrill 2021

Cwrs Byr Gweld y cwrs

YMCA Dyfarniad mewn Ymarfer Corff Stepio i Gerddoriaeth Lefel 4

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 27 Ebrill 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

YMCA Tystysgrif Dwys mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Ymarfer Corff i Gerddoriaeth Lefel 2

Campws Brynbuga
Dyddiad cychwyn: 20 Mehefin 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Fy nod yw ymuno â’r heddlu, felly awgrymwyd Coleg Gwent gan fy gynghorwr #gyrfaoedd fy ysgol Mae coleg yn fwy rhydd a thiwtoriaid yn eich cefnogi gyda phopeth.

Jayden Featherstone
Public Services level 1

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau