Busnes, Cyllid a Rheoli

Astudiwch gwrs mewn busnes, cyllid a rheolaeth a chael y sgiliau i fod yn arweinydd busnes effeithiol wrth ddangos eich ymrwymiad i welliant proffesiynol parhaus ar yr un pryd. Bydd ein cyrsiau yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen arnoch ar gyfer ystod o yrfaoedd, gan gynnwys rheolaeth, adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, cyfrifeg a chyllid.

Enillwch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i helpu i wella prosesau busnes a gweithredu newid o fewn cwmni, a byddwch yn gorffen eich cwrs gyda’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar yrfa newydd. Gwnewch gais am gyfrif dysgu personol heddiw a chymerwch eich cam cyntaf.

Cyrsiau ar Safle

HNC Busnes

Dyddiadau cychwyn ar gael o Awst 2023

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cyrsiau Dosbarth Rhithwir

APMG Rhithwir Ar-lein - Ymarferydd Rheoli Prosiectau Ystwyth (AgilePM®)

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AXELOS Rhithwir Ar-lein - Sylfaen PRINCE2 Agile®

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AXELOS Rhithwir Ar-lein - Ymarferydd PRINCE2 Agile®

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AXELOS Rhithwir Ar-lein - Sylfaen PRINCE2® (6ed Argraffiad)

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

AXELOS Rhithwir Ar-lein - Ymarferydd PRINCE2® (6ed Argraffiad)

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

BCS Rhithiol Ar-lein - Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Lean Six Sigma Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Du

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Lean Six Sigma Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Gwyrdd

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Lean Six Sigma Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

LIBF Rhithwir Ar-lein - Tystysgrif mewn Cyngor ac Ymarfer Morgeisi (CeMAP) - Modiwl 1

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

LIBF Rhithwir Ar-lein - Tystysgrif mewn Cyngor ac Ymarfer Morgeisi (CeMAP) - Modiwlau 2 a 3

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

LIBF Rhithwir Ar-lein - Tystysgrif mewn Rhyddhau Ecwiti a Reoleiddir (CeRER)

Hyblyg

Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Gweld y cwrs

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Anfonwch e-bost at pla@coleggwent.ac.uk.
Fel arall, gallwch ffonio 01495 333777