Cerddoriaeth, Drama a Dawns

3 subject banner

Os oes gennych chi'r ddawn, mae gennym ni'r cyrsiau i'ch ysbrydoli, eich annog a'ch datblygu; i'ch helpu i gael gyrfa yn y stiwdio, ar y llwyfan neu'r tu ôl i'r llenni.

Cerddoriaeth

Mae’n ddigon gwir fod llawer o gerddorion yn cael gyrfaoedd llwyddiannus a hwythau heb fath o gymwysterau cerddorol. Ond bydd hi’n haws o lawer i chi adeiladu eich gyrfa drwy fod yng nghwmni pobl eraill sydd yr un mor frwdfrydig ynghylch cerddoriaeth, mewn amgylchedd sy’n creu momentwm, lle byddwch yn meithrin sgiliau a gwybodaeth a allai gymryd blynyddoedd i’w meithrin fel arall.

P’un ai a ydych eisiau bod yn gyfansoddwr caneuon, yn beiriannydd sain neu’n gweithio ym maes cynhyrchu cerddoriaeth, gwnewch gais i astudio cerddoriaeth gyda ni heddiw.

Drama

Dysgwch sut i ddefnyddio dull siarad, symudiadau, mynegiant ac iaith y corff i greu cymeriadau, emosiynau a sefyllfaoedd, gan ddatblygu eich sgiliau yn barod i berfformio o flaen cynulleidfa yn fyw yn ein theatr ein hunain neu ar gyfer recordiad sain, teledu neu ffilm.

Dawns a theatr gerddorol

Gall y sgiliau a ddysgwch ar y cyrsiau hyn agor y drws i ystod eang o ddewisiadau. Bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa lenyddol, greadigol neu ym maes y cyfryngau, neu’n gweithio mewn cwmni theatr naill ai fel perfformiwr neu’r tu ôl i’r llenni.

Nid oeddwn yn mwynhau Lefel A, felly newidiais i astudio Cerdd yn Coleg Gwent. Nawr rwy’n mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio busnes #cerdd gyda’r gobaith o agor fy stiwdio bersonol yn y dyfodol!

Joshua Kilbride
Music performance L3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau