Dysgu

Rhyngwladol

People on Newport bridge

Chwilio am goleg gwirioneddol fyd-eang? Er mai Coleg Gwent yw un o’r colegau Addysg Bellach mwyaf o ran maint a llwyddiant yng Nghymru, daw nifer o’i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd, o Tsieina, yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Ewrop.

Rydym yn Noddwr Haen 4 UKVI Uchel ein Parch, sy’n golygu y cewch gyfle i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan agor y drws i’r prifysgolion gorau ar draws y byd neu ragolygon swyddi rhagorol.

Byddwch yn elwa o’r ystod eang o gyrsiau, cyfraddau llwyddo uchel ymysg myfyrwyr, llwybrau dilyniant sefydledig i brifysgolion, cyfleusterau addysgol rhagorol a chroeso cynnes. Mae ein Tîm Rhyngwladol ymroddedig yma i’ch helpu chi tra byddwch yn astudio gyda ni, gyda phopeth o fisâu a mewnfudo i drafnidiaeth a llety. Mae ein drws bob amser yn agored, a byddwn yn falch o’ch tywys o gwmpas y coleg, a’ch cyflwyno chi i’ch tiwtoriaid a’ch helpu chi i deimlo’n gartrefol yn y coleg.

Student in front of Purple/yellow triangle background

Cymorth i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr Rhyngwladol yng Ngholeg Gwent, byddwch chi’n elwa o’n tîm Rhyngwladol ymroddedig a fydd yn eich helpu gyda phethau fel fisâu a mewnfudo, trafnidiaeth a llety wrth i chi astudio gyda ni. Gallwch hefyd fod yn sicr o groeso cynnes. Bydd ein tîm Rhyngwladol cyfeillgar yn eich tywys o amgylch y coleg ac yn eich cyflwyno i’ch tiwtoriaid fel y gallwch ymgartrefu a mwynhau’ch amser gyda ni.

Byw yn Ne Ddwyrain Cymru

Am le diwylliannol, cymdeithasol a hamddenol, mae Casnewydd – sydd yr agosaf at ein holl gampysau – yn gystadleuydd i unrhyw ddinas arall yn y DU. Mae gan ei Theatr Glan yr Afon raglen gelfyddydau brysur iawn, a chewch fanteisio ar atyniadau chwaraeon y ddinas sy’n cynnwys Felodrom Cenedlaethol Cymru, Dreigiau Gwent Casnewydd a Celtic Manor Golf Resort. Mae canolfan Friars Walk yn cynnig siopa, tai bwyta da a sinema amlbleth, ac mae cyfoeth o atyniadau treftadaeth dafliad carreg i ffwrdd – megis Caerllion Rufeinig, sy’n ymffrostio ei amffitheatr, baddonau a gwersylltai. Yn ogystal, nid nepell mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Tŷ Tredegar, Pont Gludo Casnewydd, Abaty Tyndyrn a Chastell Cas-gwent.

Mae prifddinas Cymru 15 munud i ffwrdd ar drên, lle gallwch fwynhau gemau rygbi rhyngwladol yn Stadiwm y Mileniwm, perfformiadau o’r radd flaenaf yn theatr Canolfan Mileniwm Cymru a’r tŷ opera ym Mae Caerdydd, a chael y ffasiynau diweddaraf yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant.

Students outside Coleg Gwent signage
He banner

Ffurflen Ymholiad

Hoffem eich diweddaru am gyrsiau newydd, digwyddiadau a chynigion gan grŵp Coleg Gwent.
Dewiswch sut hoffech chi gael gwybodaeth gennym:

Gallwch chi newid eich meddwl ac optio allan ar unrhyw adeg.
Gweler ein polisi preifatrwydd i ddiweddaru eich dewisiadau neu am restr lawn o sut rydym yn defnyddio eich data.