Deilliannau Dysgu 2019/20

Sut y dyfarnir deilliannau dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20