En

Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddiant Adnoddau Dynol

Employees talking and working on laptop

Mae ein cyrsiau Adnoddau Dynol yn cynnwys cymwysterau CIPD i sicrhau bod eich staff Adnoddau Dynol yn gymwysedig, yn wybodus ac yn fedrus. Nid yn unig y byddwch yn elwa o fwy o gymhwysedd ymhlith eich tîm ond hefyd, parch proffesiynol at gymhwyster a gydnabyddir yn eang.

Gyda chyrsiau ar gael ar Lefel 3 a Lefel 5, mae gennym gyrsiau ar gyfer ystod o gamau gyrfa.

Holwch heddiw am ein hopsiynau hyfforddi Adnoddau Dynol Pwrpasol.

Yn anffodus, nid oes cyrsiau ar gael yn y maes hwn ar hyn o bryd. Mae rhestrau’n cael eu diweddaru’n rheolaidd, felly cofwich edrych eto’n fuan!