Hyfforddiant Pwrpasol

Hyfforddiant Adnoddau Dynol

Employees talking and working on laptop

Mae ein cyrsiau Adnoddau Dynol yn cynnwys cymwysterau CIPD i sicrhau bod eich staff Adnoddau Dynol yn gymwysedig, yn wybodus ac yn fedrus. Nid yn unig y byddwch yn elwa o fwy o gymhwysedd ymhlith eich tîm ond hefyd, parch proffesiynol at gymhwyster a gydnabyddir yn eang.

Gyda chyrsiau ar gael ar Lefel 3 a Lefel 5, mae gennym gyrsiau ar gyfer ystod o gamau gyrfa.

Holwch heddiw am ein hopsiynau hyfforddi Adnoddau Dynol Pwrpasol.

CIPD Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Adnoddau Dynol Lefel 3

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021

Hyblyg Gweld y cwrs

CIPD Tystysgrif Ganolradd mewn Rheoli Adnoddau Dynol Lefel 5

Cyrsiau sy'n dechrau o 01 Awst 2021

Hyblyg Gweld y cwrs