YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddwr Ffitrwydd - Theori / Y Gampfa / Ymarfer Corff i Gerddoriaeth Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£150

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Hydref 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sul

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn berffaith os oes gennych ddiddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd, neu os ydych yn gweithio fel hyfforddwr ffitrwydd yng nghyd-destun ymarfer corff yn y gampfa, ymarfer corff i gerddoriaeth neu hyfforddi ymarfer corff i grwp.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...pobl sy'n edrych i ddechrau ar eu llwybr i'r diwydiant ffitrwydd

...unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn iechyd a ffitrwydd

Cynnwys y cwrs

Mae'r unedau gorfodol yn cynnwys:

 • Anatomi a ffisioleg gan gynnwys:
  • y galon a'r system gylchredol
  • y system anadlu
  • strwythur a swyddogaeth yr ysgerbwd
  • y system gyhyrysgerbydol
  • sefydlogrwydd osgo a chraidd
  • y systemau egni a nerfol a'u perthynas ag ymarfer corff

Mae'r unedau ymarferol yn cynnwys:

 • Sut i gynnal iechyd, diogelwch a lles mewn amryw o amgylcheddau ffitrwydd
 • Sut i raglennu ymarfer corff effeithiol a diogel ar gyfer ystod o gleientiaid, buddion iechyd a gweithgaredd corfforol a phwysigrwydd bwyta'n iach
 • Sut i gyfathrebu gyda chleientiaid yn effeithiol ac annog cleientiaid i lynu wrth raglen ymarfer corff
 • Y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gynllunio a pharatoi rhaglenni ymarfer corff yn y gampfa

Asesiad

Mae hwn yn gwrs damcaniaethol ac ymarferol dwys a fydd yn cael ei asesu drwy arholiad amlddewis ac asesiad ymarferol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen i ddysgwyr gael diddordeb brwd mewn gweithgareddau ffitrwydd; mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol. Rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs fel arfer yn rhedeg ar ddydd Sadwrn dros ddau benwythnos:

Beth am barhau i astudio a dewis o un o'n cyrsiau isod:

 • Lefel 2 campfa ymarferol
 • Beicio grwp Lefel 2
 • Ymarfer Lefel 2 i gerddoriaeth
 • Lefel 2 sesiwn cylched cyfarwyddo
 • Hyfforddiant personol Lefel 3 (ymarferydd)

UCCE2126AD
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Hydref 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau