YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Gwener

Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer gwella eich gwybodaeth a sgiliau ffitrwydd fel eich bod yn gallu darparu gwasanaeth tylino'r corff ym maes chwaraeon i amrywiaeth o gleientiaid. Byddwch yn dysgu am gynllunio, darparu a gwerthuso triniaethau tylino'r corff ym maes chwaraeon a ddefnyddir cyn, ar ôl a rhwng digwyddiadau, ac ar gyfer cynnal ac adfer, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau tylino sylfaenol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Gweithwyr ffitrwydd proffesiynol cymwys

... Y rheiny sydd eisiau arbenigo mewn ffitrwydd chwaraeon

... Gyrfa fel therapydd tylino ym maes chwaraeon

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn mynd i'r afael â meysydd megis anatomi a ffisioleg ar gyfer tylino ym maes chwaraeon ac egwyddorion iechyd a ffitrwydd, yn ogystal ag asesu a sgrinio cleientiaid, datblygu strategaethau tylino a thechnegau sylfaenol tylino ym maes chwaraeon.

Gofynion Mynediad

Dylai dysgwyr fod yn 16 oed neu'n hyn.

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno dilyn y diploma lefel 3 mewn therapi tylino chwaraeon.

Diddordeb brwd mewn chwaraeon neu iechyd a ffitrwydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gymhwyster ar sail damcaniaeth ac yn gymhwyster ymarferol, felly byddwch yn ennill profiad ymarferol er mwyn cryfhau eich gwybodaeth ddamcaniaethol.

UPDI0498AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 23 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau