YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£75

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher a Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer gwella eich gwybodaeth a sgiliau ffitrwydd fel eich bod yn gallu darparu gwasanaeth tylino'r corff ym maes chwaraeon i amrywiaeth o gleientiaid. Byddwch yn dysgu am gynllunio, darparu a gwerthuso triniaethau tylino'r corff ym maes chwaraeon a ddefnyddir cyn, ar ôl a rhwng digwyddiadau, ac ar gyfer cynnal ac adfer, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau tylino sylfaenol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gweithwyr ffitrwydd proffesiynol cymwys

...y rheiny sydd eisiau arbenigo mewn ffitrwydd chwaraeon

...gyrfa fel therapydd tylino ym maes chwaraeon

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn mynd i'r afael â meysydd megis anatomi a ffisioleg ar gyfer tylino ym maes chwaraeon ac egwyddorion iechyd a ffitrwydd, yn ogystal ag asesu a sgrinio cleientiaid, datblygu strategaethau tylino a thechnegau sylfaenol tylino ym maes chwaraeon.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio YMCA Diploma Therapi Tylino ym Maes Chwaraeon Lefel 3?

UPDI0498AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau