YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddiant Personol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Hyd

Hyd
30 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Ymarfer Corff mewn Campfa, Ymarfer Corff i Gerddoriaeth (neu gyfwerth)

Yn gryno

Os oes gennych eisoes gymhwyster hyfforddwr ffitrwydd Lefel 2 cymwys, gall y cwrs hwn roi'r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch chi er mwyn dilyn gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Mae gennych ddiddordeb brwd mewn ffitrwydd
...Rydych yn cydweithio'n effeithiol ag eraill
...Rydych yn dyheu am fod yn hyfforddwr personol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster, gallwch symud ymlaen fel hyfforddwr personol hunangyflogedig neu gyflogedig gydag arbenigeddau mewn ffitrwydd awyr agored a chyflyru chwaraeon. Mae'r cynnwys o ganlyniad yn adlewyrchu'r gallu sydd ei angen er mwyn dod yn hyfforddwr personol diogel ac effeithiol.

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch ddefnyddio'r cymhwyster hwn fel platfform i symud ymlaen at gyrsiau eraill o fewn y sectorau hamdden actif ac iechyd a ffitrwydd.

Byddwch yn cael eich asesu drwy e-asesiad, arholiadau ysgrifenedig ac aml-ddewis, portffolio ac aseiniadau ymarferol. Ar ôl cwblhau, byddwch yn ennill tystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol a Chyfarwyddyd.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad i'r cwrs, byddwch angen Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd - Ymarfer Corff mewn Campfa, Ymarfer Corff i Gerddoriaeth (neu gyfwerth).

Mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol wrth gwblhau'r cwrs hwn. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gwobr Lefel 3 YMCA mewn Ymarfer Rhaglennu a Goruchwylio gyda Chleientiaid Anabl, Diploma Lefel 3 YMCA mewn Atgyfeirio Ymarfer Corff neu dystysgrif Lefel 3 YMCA mewn Tylino Chwaraeon (Therapi Meinwe Meddal).

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mae'n rhaid gwisgo Cit Chwaraeon Coleg Gwent ar gyfer yr holl sesiynau ymarferol
  • Rhaid gwisgo esgidiau chwaraeon pwrpasol ar gyfer yr holl sesiynau ymarferol
  • Ni ddylid gwisgo gemwaith na thlysau yn ystod sesiynau ymarferol

Bydd angen i chi brynu Cit Chwaraeon Coleg Gwent a llawlyfrau i gefnogi eich dysgu, a chost hyn yw oddeutu £100 - £110. Wrth gofrestru, byddwch yn cael manylion ynghylch sut i brynu'r eitemau hyn, ond mae'n rhaid eu prynu cyn dechrau'r cwrs.

UPDI0337AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau