Mae ceisiadau ar gyfer cyrsiau Amser Llawn ac Addysg Uwch 2021/22 bellach wedi cau. Bydd ceisiadau ar gyfer 2022/23 yn agor ar 30 Hydref 2021.

YMCA Diploma mewn Iechyd, Ffitrwydd a Hyfforddi Ymarfer Corff Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher i Dydd Gwener

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Nod y cymhwyster hwn yw darparu'r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen ar ddysgwyr sydd â diddordeb mewn ffitrwydd, iechyd a gweithgareddau campfa i'w galluogi i ddilyn gyrfa fel Hyfforddwr Ffitrwydd yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd. Bydd y cwrs hwn hefyd yn eich caniatáu i symud ymlaen i'r cymhwyster Hyfforddiant Personol Lefel 3.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unigolion 16 mlwydd oed neu hyn.

...rhai sy'n dymuno symud ymlaen i ddysgu pellach yn y sectorau iechyd a ffitrwydd neu hamdden egnïol.

Cynnwys y cwrs

Mae Diploma Lefel 2 Dyfarniadau YMCA mewn Iechyd a Ffitrwydd yn cael ei reoleiddio gan Ofqual ac mae'n cynnwys 10 uned orfodol sy'n rhoi cyfanswm o 48 credyd. Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • Cyfathrebu'n effeithiol gyda chleientiaid
 • Sut i gefnogi cleientiaid sy'n cymryd rhan mewn ymarfer corff a gweithgarwch corfforol
 • Iechyd, diogelwch a lles mewn amgylchedd ffitrwydd
 • Anatomeg a ffisioleg ar gyfer ymarfer corff ac iechyd
 • Cyfraith a gweithdrefnau cyflogaeth perthnasol
 • Y sectorau sy'n ffurfio'r sector dysgu a hamdden egnïol
 • Gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Deall deiet cytbwys a'i gyfraniad i ffordd iach o fyw
 • Cynllunio a darparu sesiynau ymarfer corff grwp
 • Rhaglennu amrywiaeth o sesiynau ymarfer corff diogel ac effeithiol ar gyfer ystod o gleientiaid
 • Hyfforddi mewn amrywiaeth o sesiynau ymarfer corff

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad:

 • Mae'n caniatáu i ddysgwyr gael mynediad i REPs ar Lefel 2.
 • Pwyntiau CPD REPs: 20
 • Pwyntiau Ardystiad CIMSPA: 10

UPDI0364AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau