YMCA Diploma Atgyfeirio Ymarfer Corff Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£75

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher a Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Gyda nifer cynyddol o gynlluniau atgyfeirio, mae galw mawr am yr arbenigedd hwn ac mae'n werth chweil ac yn hynod broffidiol. Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddarparu cymorth/cyngor a dylunio rhaglenni ymarfer corff i bobl â chyflyrau meddygol penodol sydd yn rhoi eu hiechyd mewn perygl.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gweithwyr ffitrwydd proffesiynol cymwys

...unrhyw un sydd eisiau bod yn Hyfforddwr Atgyfeirio Ymarfer Corff

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn mynd i'r afael ag amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys ffisioleg y corff, y berthynas rhwng maeth ac ymarfer corff, adnabod nodau a sut i ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar y claf. 

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio YMCA Diploma Atgyfeirio Ymarfer Corff Lefel 3?

UPDI0497AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau