YMCA Tystysgrif mewn Therapi Tylino Chwaraeon Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£350

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Gwener

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae rôl Ymarferydd Tylino Chwaraeon Lefel 4 yn cynnwys cynllunio, darparu a gwerthuso triniaethau tylino chwaraeon i geisio cywiro trafferthion cyffredin, a/neu anafiadau sydd wedi cael eu diagnosio yn barod, gan ddefnyddio ystod o dechnegau tylino sylfaenol ac uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... rydych chi’n Therapydd Tylino Chwaraeon sy'n chwilio am ddatblygiad proffesiynol parhaus pellach.

... rydych chi'n Therapydd Tylino Chwaraeon sydd eisiau gwella eich profiad ymhellach.

... rydych yn Therapydd Tylino Chwaraeon sydd eisiau cymhwyster cydnabyddedig sy'n bodloni safonau proffesiynol.

Cynnwys y cwrs

Modiwlau sy’n cael eu cynnwys:

  • Cynnal asesiad goddrychol a gwrthrychol.
  • Dulliau trin i gefnogi trwsio meinwe meddal.
  • Darparu technegau tylino chwaraeon i atal a rheoli anafiadau.

Sut y cewch eich asesu:

  • Arsylwadau o berfformiad ymarferol.
  • Papurau asesu theori gyda chwestiynau ateb byr.
  • Taflenni gwaith ysgrifenedig/tasgau ysgrifenedig.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno mewn dull dysgu cyfunol. Cyfuniad o gynnwys ymarferol a damcaniaethol a gyflwynir ar y campws gydag elfennau o ddysgu o bell drwy gydol y cymhwyster.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael Diploma Lefel 3 YMCA mewn Therapi Tylino Chwaraeon neu gyfwerth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Addysgir y cwrs gan ddarlithwyr therapydd tylino chwaraeon cymwys.

Darperir y cwrs dros 10 wythnos.

8 awr yr wythnos (Fel arfer ar ddydd Mawrth a dydd Gwener)

Pwyntiau CPD REPs: 16

Pwyntiau CPD wedi’u cymeradwyo gan CIMPSA: 10

UCCE3422AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau