YMCA Tystysgrif Ddwys mewn Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£35

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Ydych eisiau dilyn gyrfa fel hyfforddwr ffitrwydd? Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r dechrau perffaith ichi, yn addysgu'r sgiliau a gwybodaeth theori ac ymarferol ichi ddod yn hyfforddwr cymwys.


Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i gael gwaith yn y dyfodol mewn campfeydd/clybiau iechyd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Bydd y rôl yn cynnwys cynnal ymgynghoriadau campfa, ymsefydlu ac ysgrifennu rhaglenni campfa sy'n gysylltiedig ag iechyd ar gyfer cleientiaid.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio yn y gampfa/clwb iechyd

...Pobl sydd â diddordeb mewn ffitrwydd ac iechyd

... Y rhai sy'n mwynhau gweithio gyda phobl yn ddyddiol

...Unrhyw un sy'n dyheu am ddod yn Hyfforddwr Campfa.

 

 

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â llu o fodiwlau, gan gynnwys:

  • Anatomeg a Ffisioleg (arholiad)
  • Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Amgylchedd Ffitrwydd (gorfodol)
  • Egwyddorion Ymarfer Corff, Ffitrwydd ac Iechyd (arholiad)
  • Gwybod sut i gefnogi cleientiaid sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol (gorfodol)
  • Cynllunio ac arwain ymarfer corff mewn campfa (ymarferol)

Bydd angen ichi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, prydlon ac ymrwymedig, yn frwd dros ddod yn hyfforddwr ffitrwydd cymwys ac yn benderfynol o lwyddo'r asesiadau ymarferol ac arholiadau theori, ynghyd ag ennill profiad ymarferol gwirfoddol mewn campfa ffitrwydd. Bydd angen ichi hefyd werthfawrogi bod y cwrs yn gofyn ichi ymrwymo i bresenoldeb a'r llwyth gwaith.

 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o arholiadau, unedau gorfodol a gwaith campfa, cyn eich dyfarnu â Thystysgrif Gwobr YCMA Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (campfa). Yn dilyn y cwrs, gallwch ddod o hyd i waith mewn campfa ffitrwydd breifat neu gyhoeddus, neu symud ymlaen at Ddiploma Gwobr YMCA Lefel 3 mewn Hyfforddi Personol (yn ddibynnol ar brofiad).

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol. Fodd bynnag, bydd angen ichi fod â phrofiad o ddefnyddio offer cardiofasgwlaidd a phwysau rhydd a chlwm o fewn amgylchedd y gampfa, a gwybodaeth sylfaenol o anatomi a ffisioleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Addysgir y cwrs ar Gampws Crosskeys ar ddau ddiwrnod yr wythnos (dydd Llun a dydd Mawrth) dros 12 wythnos, rhwng 9:15 a 4:30pm rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2021.

Wedi ichi gofrestru, byddwch yn derbyn llyfr YMCA ar feysydd yr arholiad, a byddwch angen ei astudio cyn dechrau'r cwrs.

CPCE2126AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau