YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£65

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Hydref 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
15:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn chwilio am gam cyntaf gwych i'r diwydiant ffitrwydd, a'r sail i symud ymlaen i fod yn hyfforddwr personol, mae'r cwrs hwn yn berffaith i chi! Bydd y wybodaeth a'r sgiliau y bydd yn ei roi ichi yn gwella eich cyfle o ddod o hyd i swydd mewn unrhyw gampfa neu ganolfan hamdden ledled y DU.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd yn frwd i weithio yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd fel hyfforddwr ffitrwydd o ferwn ymarfer corff yn seiliedig ar y gampfa

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn un dwys ac yn berffaith fel man dechrau yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd fel hyfforddwr ffitrwydd. Mae'n anelu at eich helpu i gynllunio a darparu sesiynau diogel ac effeithiol yn y gampfa, a byddwch yn mynd i'r afael ag:

  • Anatomi a ffisioleg
  • Sut i gynnal iechyd, diogelwch a lles mewn amryw o gylcheddau ffitrwydd
  • Sut i raglennu ymarfer corff effeithiol a diogel ar gyfer ystod o gleientiaid
  • Buddion iechyd a gweithgaredd corfforol a phwysigrwydd bwyta'n iach
  • Sut i gyfathrebu gyda chleientiaid yn effeithiol ac annog cleientiaid i lynu ar raglen ymarfer corff
  • Y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gynllunio a pharatoi rhaglenni ymarfer      corff yn y gampfa

Bydd angen ichi fod yn barod i gyfrannu yn y sesiynau, a byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio cymysgedd o asesiad ymarferol (y bydd angen ichi ddod â helpwr ar ei gyfer), papurau theori aml ddewis a thaflenni gwaith.

Os ydych yn llwyddo, byddwch yn meddu ar Wobr YMCA Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddiant Ffitrwydd (Ymarfer Corff yn Seiliedig ar y Gampfa) yn ogystal â 20 pwynt REPs/mynediad i REPs ar Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol, er bydd angen ichi fod â phrofiad o ddefnyddio offer cardiofasgwlaidd a phwysau rhydd a chlwm o fewn amgylchedd y gampfa, a gwybodaeth sylfaenol o anatomi a ffisioleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi ichi gofrestru, byddwch yn derbyn llyfr YMCA ar feysydd yr arholiad, a byddwch angen ei astudio cyn dechrau'r cwrs.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2?

ECCE2126AC
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Hydref 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau