YMCA Dyfarniad mewn Ymarfer Corff Stepio i Gerddoriaeth Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£150

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
24 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ychwanegiad gwych ar gyfer eich portffolio cymwysterau ffitrwydd. Cewch gasglu syniadau newydd ynghylch sut y gallwch ychwanegu mwy o amrywiaeth at eich sesiynau ymarfer corff grwp ac ychwanegu'r cynhwysyn arbennig hwnnw at eich sesiynau gydag ymarfer camu i gerddoriaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unigolion sy'n dymuno dylunio a chyflwyno sesiynau ymarfer camu i gerddoriaeth diogel ac effeithiol.

...unrhyw un sydd yn frwd dros addysgu ymarfer corff grwp ac yn mwynhau addysgu i guriad a strwythur y gerddoriaeth.

Cynnwys y cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

  • Sut i gynllunio ac addysgu sesiynau ymarfer camu i gerddoriaeth diogel ac effeithiol
  • Egwyddorion cynhesu i fyny, y gromlin aerobig ac oeri
  • Gweithio i gerddoriaeth
  • Ysgogi cyfranogwyr
  • Amrywiaeth o sgiliau addysgu grwp
  • Sut i ymateb i faterion iechyd a diogelwch

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs ac asesiad ymarferol.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddiant Ffitrwydd i gael mynediad i'r cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad: 16 o bwyntiau CPD REPs.

Dilyniant: Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i astudio Dyfarniad Lefel 2 YMCA mewn Hyfforddiant Gwrthiant Stiwdio.

UCCE1381AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 24 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau