YMCA Dyfarniad mewn Arwain Sesiynau Hyfforddi Kettlebell Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£99

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sul

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

 Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Wedi ei anelu at hyfforddwyr ffitrwydd a hyfforddwyr personol cymwys, mae'r cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a galluoedd ychwanegol sydd eu hangen arnoch chi i gynnal sesiynau hyfforddi ac ymarferion kettlebell diogel ac effeithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…hyfforddwyr ffitrwydd a hyfforddwyr personol cymwys.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys sawl elfen:
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth gan gynnwys hanes a tharddiad hyfforddiant kettlebell, buddion defnyddio kettlebell, ystyriaethau iechyd a diogelwch a sut i gynnwys hyfforddiant kettlebell mewn sesiynau gwrthsefyll
  • Cynllunio sesiynau hyfforddiant Kettlebell
  • Arwain sesiynau hyfforddiant Kettlebell
  • Sgiliau gan gynnwys sut i baratoi, cynllunio ac arwain sesiynau hyfforddiant kettlebell a chyfathrebu'n effeithiol

Bydd angen ichi fod yn hunan-gymhellol, yn weithgar ac yn barod i ymroi, gyda diddordeb mewn hyfforddi kettlebell.

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o bortffolio o dystiolaeth. prosiect/aseiniad ac aseiniad ymarferol, ac wedi ichi gwblhau'r cwrs, gallwch symud ymlaen at Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 a Hyfforddwr Personol Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) Lefel 3, cymhwyster Cylchol Lefel 2 neu gymhwyster Therapi Tylino Chwaraeon Lefel 3.

Gofynion Mynediad

Mae angen ichi fod â chymhwyster Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 er mwyn ymgymryd â'r cwrs hwn.

UCAW0453AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau