YMCA Dyfarniad mewn Seiclo Gr?p Dan Do Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£150

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn berffaith os oes gennych ddiddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd fel hyfforddwr ffitrwydd yn addysgu seiclo dan do/sbin.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio fel hyfforddwr ffitrwydd.

Cynnwys y cwrs

Wedi'i gynnal yn y stiwdio sbin ar gampws Brynbuga, mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael â:

  • Buddion seiclo grwp dan do
  • Iechyd a diogelwch mewn perthynas â seiclo grwp dan do
  • Sut i ddylunio ac addysgu sesiynau effeithiol a diogel
  • Egwyddorion a newidynnau a ddefnyddir o fewn sesiwn
  • Sut i fonitro ac annog cyfranogwyr
  • Sut i ddefnyddio cerddoriaeth yn ystod sesiynau
  • Sut i asesu a myfyrio ar ddarparu seiclo grwp dan do.

  Bydd angen ichi fod wedi ymrwymo'n llawn i fynychu ac yn barod i gyfrannu yn y sesiynau, a byddwch yn cael eich asesu drwy bortffolio o dystiolaeth ac aseiniad/arddangosiad ymarferol.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen at Gampfa Lefel 2, Ymarfer Corff i Gerddoriaeth Lefel 2, Ymarfer Corff a Gweithgareddau Corfforol i Blant Lefel 2, Hyfforddi Sesiynau Cylchol neu swydd yn y diwydiant ffitrwydd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd mewn gweithgareddau yn seiliedig ar seiclo dan do a hyfforddiant ffitrwydd yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal dros ddeuddydd (ar y penwythnos) ar gampws Brynbuga, ac mae'n orfodol eich bod yn mynychu'r deuddydd.

UCAW0270AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau