YMCA Gwobr YMCA mewn Ymarfer Corff Grwp yn Cyfarwyddo Ymarfer Corff ar Ddwr Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£95.00

Gall gostyngiadau fod ar gael.
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Chwefror 2023

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Nod y cymwysterau hyn yw galluogi dysgwyr i gynllunio a chyfarwyddo'n broffesiynol sesiynau Ymarfer Corff Grwp yn y Ddwr sy'n ddiogel ac yn effeithiol, o fewn amgylchedd clwb hamdden neu iechyd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... pawb sydd â diddordeb arbennig mewn darparu rhaglenni ymarfer corff dyfrol ac os ydych am gynyddu eich set sgiliau o fewn y diwydiant ffitrwydd.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn hyfforddwr ymarfer corff grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant a nodir yn safon broffesiynol ymarfer corff grwp Craidd CIMSPA. Dyfarniad YMCA Lefel 2 mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp: Rhaid i ddysgwyr gyflawni 2 uned orfodol:

 • Egwyddorion cynllunio a chyflwyno ymarfer grwp
 • Cynllunio a chyflwyno ymarfer corff seiliedig ar ddwr

Bydd disgwyl i chi gyflawni lefel uchel o bresenoldeb a phrydlondeb fel rhan o'r cymhwyster hwn. Bydd angen i chi hefyd ddangos ymgysylltiad llawn ag elfennau ymarferol a damcaniaethol y cwrs.

Gofynion Mynediad

Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn hyfforddwr ymarfer corff grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant a nodir yn safon broffesiynol ymarfer corff grwp Craidd CIMSPA. Dyfarniad YMCA Lefel 2 mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp: Rhaid i ddysgwyr gyflawni 2 uned orfodol:

 • Egwyddorion cynllunio a chyflwyno ymarfer grwp
 • Cynllunio a chyflwyno ymarfer corff seiliedig ar ddwr
Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn hyfforddwr ymarfer corff grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant a nodir yn safon broffesiynol ymarfer corff grwp Craidd CIMSPA. Dyfarniad YMCA Lefel 2 mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp: Rhaid i ddysgwyr gyflawni 2 uned orfodol: Egwyddorion cynllunio a chyflwyno ymarfer grwp Cynllunio a chyflwyno ymarfer corff seiliedig ar ddwr

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cyrsiau ymarfer corff grwp eraill yn cynnwys:

 • Hyfforddiant cylchol
 • Ymarfer corff i gerddoriaeth (dull rhydd)
 • Ymarfer cam i gerddoriaeth
 • Beicio grwp dan do

Mae cyrsiau eraill yn cynnwys:

 • Kettlebells
 • Pilates
 • Hyfforddwr personol Lefel 3

UCCE3580AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Chwefror 2023

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau