YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ffitrwydd (Ymarfer i Gerddoriaeth) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Ffioedd

Ffioedd
£220

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw darparu'r theori y tu ôl i ymarfer corff i gerddoriaeth, os ydych yn gweithio ym maes hyfforddi ffitrwydd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sydd â diddordeb mewn hyfforddi dosbarthiadau ffitrwydd i gerddoriaeth

...y rhai hynny sy'n dilyn gyrfa ym maes ffitrwydd

...y rhai hynny sy'n gweithio mewn lleoliad sy'n darparu dosbarthiadau ffitrwydd

Gofynion Mynediad

Byddwch angen diddordeb brwd mewn ymarfer corff i gerddoriaeth a bod wedi cwblhau unedau'r Dystysgrif mewn Hyfforddi Ffitrwydd Lefel 2:

 

  • Anatomi a ffisioleg ymarfer corff
  • Sut i gynnal iechyd, diogelwch a lles mewn amgylchedd ffitrwydd
  • Egwyddorion ymarfer corff, ffitrwydd ac iechyd
  • Sut i gefnogi cleientiaid sy'n cymryd rhan mewn ymarfer corff a gweithgaredd corfforol

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd cost ychwanegol i gwblhau'r uned orfodol yn ogystal â'r unedau ymarferol.

 

Wedi cwblhau'r cymhwyster hwn, gallwch symud ymlaen i'r cymwysterau canlynol:

 

  • Cymhwyster Hyfforddiant Personol Lefel 3
  • Seiclo Grwp Lefel 2
  • Campfa Lefel 2
  • Ymarfer Corff a Gweithgaredd Corfforol ar gyfer Plant Lefel 2
  • Hyfforddi Sesiynau Hyfforddiant Cylchol

 

Neu gyflogaeth yn y diwydiant ffitrwydd.

UCCE2126AG
Parth Dysgu Torfaen
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 19 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau