YMCA Dyfarniad mewn Cyflawni Ymarfer Corff yn seiliedig ar Gadeiriau Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£80

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
13:30

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Corff yn seiliedig ar Gadeiriau’n cydnabod y sgiliau, y wybodaeth a’r cymwyseddau sydd eu hangen gan unigolion i weithio heb oruchwyliaeth, gan gynnwys gwerthoedd ac egwyddorion gofal cymdeithasol oedolion a’r gallu i gynllunio a chyflawni ymarfer corff yn seiliedig ar gadeiriau i oedolion anabl neu oedolion hyn mwy bregus.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... rhai sy’n chwilio am ddatblygiad proffesiynol parhaus addas i ddatblygu ymhellach yn y diwydiant ffitrwydd.

... unrhyw un sydd eisiau gallu darparu ymarfer corff diogel ac effeithiol yn seiliedig ar gadeiriau i oedolion hyn mwy bregus neu oedolion anabl.

Cynnwys y cwrs

Mae’r modiwlau sy’n rhan o’r cwrs hwn yn cynnwys cyfuniad o unedau gorfodol ac opsiynol.

Unedau gorfodol (rhaid i ddysgwyr gyflawni’r ddwy uned er mwyn llwyddo):

  • Cyflwyniad i Werthoedd ac Egwyddorion Gofal Cymdeithasol Oedolion
  • Deall Gwerth Ymarfer Corff yn seiliedig ar Gadeiriau gydag Oedolion Mwy Bregus ac Oedolion Anabl

Unedau opsiynol (rhaid i ddysgwyr gyflawni 1 uned er mwyn llwyddo):

  • Cynllunio a Chyflawni Ymarfer Corff yn seiliedig ar Gadeiriau i Oedolion Hyn Mwy Bregus
  • Cynllunio a Chyflawni Ymarfer Corff yn seiliedig ar Gadeiriau i Oedolion Anabl

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs ac arddangosiad ymarferol/aseiniad.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion ymlaen llaw ar gyfer y cwrs, fodd bynnag, mae angen i chi fod â gwybodaeth am systemau’r corff:

  • Deall gwerth ymarfer corff yn seiliedig ar gadeiriau gydag oedolion hyn mwy bregus ac oedolion anabl (T/504/0806) Deilliant dysgu 1.

Os nad oes gan y dysgwr wybodaeth bresennol, yna bydd angen i’r tiwtor sicrhau bod gwybodaeth ddigonol yn rhan o’r rhaglen ddysgu e.e., Anatomeg a Ffisioleg ar gyfer Ymarfer Corff neu gyffelyb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ein darlithwyr ffitrwydd cymwys tu hwnt yn cyflawni’r cwrs dros 4 awr yr wythnos am 6 wythnos.

UCAW0551AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Mawrth 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau