YMCA Gwobr mewn Addasu Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Cyn Geni ac ar Ol Geni Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£150

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Mehefin 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Bydd y Dyfarniad Lefel 3 mewn addasu ymarfer corff ar gyfer cleientiaid Cyn-enedigol ac Ôl-enedigol yn caniatáu i weithwyr ffitrwydd proffesiynol gydnabod y sgiliau, yr wybodaeth a'r cymhwysedd sydd eu hangen er mwyn gweithio gyda chleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol mewn modd heb oruchwyliaeth. Bydd ffocws ar yr ystyriaethau ar gyfer ymarfer corff diogel ac effeithiol a sut i gynllunio ac addasu ymarfer corff ar gyfer y cleientiaid penodol hyn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

rydych chi'n weithiwr ffitrwydd proffesiynol sydd eisoes wedi'i gyflogi fel hyfforddwr ymarfer corff sydd eisiau gallu gweithio heb oruchwyliaeth gyda chleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol.

... rydych yn weithiwr ffitrwydd proffesiynol sy'n chwilio am ddatblygiad proffesiynol parhaus perthnasol.

... rydych yn weithiwr ffitrwydd proffesiynol sy'n dymuno defnyddio'r cymhwyster fel llwyfan ar gyfer symud ymlaen i ddysgu pellach.

Cynnwys y cwrs

Modiwlau sy’n cael eu cynnwys:

  • Ystyriaethau ar gyfer ymarfer corff diogel ac effeithiol ar gyfer cleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol.
  • Dylunio rhaglenni ar gyfer cleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol.

Sut y cewch eich asesu:

  • Papur theori cwestiynau amlddewis.
  • Taflen waith ysgrifenedig.
  • Astudiaeth achos ysgrifenedig/ dylunio rhaglenni.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno mewn dull dysgu cyfunol. Cyfuniad o gynnwys ymarferol a damcaniaethol a gyflwynir ar y campws gydag elfennau o ddysgu o bell drwy gydol y cymhwyster.

Gofynion Mynediad

Mae angen o leiaf Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd a gyflawnwyd yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, neu gyfwerth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Addysgir y cwrs gan ddarlithwyr ffitrwydd cymwys.

Cyflwynir y cwrs hwn dros 3-4 diwrnod (ar y penwythnosau fel arfer).

Pwyntiau CPD REPs: 20

Pwyntiau CPD wedi’u cymeradwyo gan CIMPSA: 10

UPAW0550AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Mehefin 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau