Ymwybyddiaeth Gweithio ar Uchder

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£45

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005 y golygu bod gan gyflogwyr, unigolion sy'n hunangyflogedig ac unrhyw un sy'n rheoli gwaith gweithwyr eraill (fel rheolwyr cyfleusterau neu berchnogion adeiladau) ddyletswydd i sicrhau gweithio ar uchder cymwys. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gweithio ar uchder lle mae perygl o gwymp sy'n debygol o achosi anaf personol.

Cynnwys y cwrs

 

Ar y cwrs hanner diwrnod hwn (3 awr) byddwch yn dod i ddeall pwysigrwydd:

• Cynllunio a threfnu gwaith ar uchder

• Yr angen i asesu'r risgiau o waith ar uchder a dewis a defnyddio offer gwaith priodol

• Rheoli'n briodol y risgiau o weithio ar arwynebau bregus neu'n agos atynt

• Archwilio a chynnal a chadw'r offer a ddefnyddir ar gyfer gweithio ar uchder

 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, byddwch yn cael tystysgrif presenoldeb Coleg Gwent, a gallwch symud ymlaen i astudio un o'n cymwysterau iechyd a diogelwch ardystiedig.

 

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

NCCE1094AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 10 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau