CBAC TGAU Mathemateg - Haen Uwch Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
TGAUs

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£375

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

 Hyd

Hyd
24 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn eich darparu chi â hyfforddiant mewn ystod eang o bynciau mathemategol ac yn datblygu'ch medrau trafod a sgiliau datrys problemau i ddarparu addysg fathemategol gadarn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau gwella eu gallu mewn mathemateg i ehangu cyfleoedd addysg neu yrfa.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs byddwch yn dangos eich gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o ddefnyddio a chymhwyso mathemateg, rhifau ac algebra, siapiau, gofodau, mesurau a thrin data. Wedi i chi ei gwblhau, byddwch yn cyflawni cymhwyster Haen Uwch mewn Mathemateg TGAU gyda gradd A*, A, B, C neu D.

Mae'r cymhwyster hwn yn agor ystod o gyfleoedd addysg bellach sy'n gofyn gradd C neu uwch mewn mathemateg, megis Diplomâu Estynedig mewn amryw o bynciau a Lefelau A - mae mwyfwy o gyflogwyr yn gofyn am radd C gan fod galw cynyddol am swyddi sgiliau uwch yn yr economi.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi feddu ar radd D mewn Mathemateg TGAU, neu fod wedi cwblhau'r arholiad mynediad Mathemateg TGAU yn y cyfweliad (marc llwyddo o 65%).

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio CBAC TGAU Mathemateg - Haen Uwch Lefel 2?

NCGC0067AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau