CBAC TGAU Saesneg Iaith Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
TGAUs

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£375

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

 Hyd

Hyd
24 wythnos

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw gwella'ch sgiliau iaith Saesneg i'ch helpu chi i ddatblygu'ch addysg i'r lefel nesaf neu ddechrau gyrfa mewn lletygarwch, gofal iechyd, peirianneg, busnes neu ofal plant, er enghraifft.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau gwella eu sgiliau iaith Saesneg i ehangu cyfleoedd addysg neu yrfa.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi allu cymell eich hun, bod yn weithgar, prydlon ac ymroddedig, a chwblhau gweithgareddau a thasgau i derfyn amser penodol (yn y dosbarth ac fel gwaith cartref).

 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder i gyfathrebu'n effeithiol ym mywyd a gwaith bob dydd, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Fel rhan o'r cwrs, byddwch yn dehongli, dadansoddi, dylunio ac ysgrifennu testunau, yn ogystal â gwella sgiliau siarad a gwrando hanfodol. Bydd gwaith cwrs yn cynnwys asesiadau llafar, gwrando a chyflwyno a fydd yn cyfrannu 20% i'ch gradd derfynol.

 

Pan fyddwch yn barod, gallwch gofrestru ar yr arholiad Iaith Saesneg TGAU, gyda graddau A* i G ar gael.

 

Byddwch yn sylwi bod nifer o gyrsiau yn y coleg a'r brifysgol, yn ogystal â chyflogwyr, yn gofyn i chi feddu ar radd C mewn Saesneg gan fod galw cynyddol am swyddi sgiliau uwch yn yr economi. Os oes gennych radd A*-C mewn Saesneg, yna rydych yn debygol o ennill cyflog, ar gyfartaledd, 15% yn uwch yn eich oes.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael Gradd D mewn TGAU Iaith Saesneg, neu fod wedi cwblhau'r asesiad Saesneg yn y cyfweliad (marc llwyddo o 65%).

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio CBAC TGAU Saesneg Iaith Lefel 2?

NCGC0010AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau