CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£300

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau

Hyd

Hyd
32 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a mathemateg.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys astudio tri llwyfan cyfryngau - darlledu, argraffu ac e-gyfryngau (y rhyngrwyd a thechnoleg symudol). Mae'r prif gysyniadau yn cynnwys ffurf (y testunnau), cynrychiolaeth, sefydliadau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd.

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffwch fynd ymlaen i addysg uwch

...oes gennych chi ddiddordeb mewn astudiaethau'r cyfryngau

...ydych eisiau gyrfa yn niwydiant y cyfryngau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Caiff y cyrsiau Lefel UG ac U eu hasesu drwy arholiad sy'n cynrychioli 70% a gwaith cwrs sy'n cynrychioli 30% o'r radd derfynol, gan fod y ddau yma bellach yn gymwysterau ar wahân.

Mae'r cwrs Lefel U yn cynnwys dau gynhyrchiad ymarferol, sy'n eich caniatáu chi i greu cyfryngau electronig, deunyddiau clyweledol ac argraffedig, defnyddio Adobe Premier, Photoshop a WIX. Mae'r cwrs UG yn gofyn i chi gynhyrchu un cynnyrch cyfryngau o'r llwyfannau a restrwyd uchod.

Mae'r Lefel U yn y Cyfryngau yn gofyn i chi sefyll dau arholiad ysgrifenedig yn nhymor yr haf dros y ddwy flynedd. Os dewisasoch ymgymryd â chwrs UG yn y Cyfryngau, bydd gofyn i chi sefyll dau arholiad yn nhymor yr haf yn ogystal â'r gwaith cwrs. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a mathemateg.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallwch fynd yn eich blaen i gyrsiau yn y brifysgol mewn pwnc sy'n seiliedig ar y cyfryngau, megis astudiaethau'r teledu a ffilm, astudiaethau diwylliannol neu newyddiaduraeth, neu gyrsiau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £10.00 ar gyfer y pwnc hwn.

EPAS0068A2
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau