CBAC Hanes UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Bydd angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys gradd B mewn Saesneg a Hanes.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar hanes y byd yn eang a chraff.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych yn unigolyn sy'n mwynhau ymchwilio a dysgu ffeithiau

... Rydych yn unigolyn sy'n chwilfrydig am ddigwyddiadau hanesyddol a'u heffaith ar ein byd heddiw

... Rydych yn gallu cymell eich hun ac yn gweithio'n galed

... Mae gennych ddiddordeb mawr mewn hanes.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu yn 5uned: dwy ar lefel UG a thair ar lefel A. Enillir cymhwyster UG ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r Lefel A cyflawn ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd.

Yn Hanes Lefel UG ac A, mae ffeithiau a chysyniadau i'w deall ynglyn â sut mae'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi wedi esblygu. Ond wrth astudio'r pwnc byddwch hefyd yn datblygu sgiliau hanfodol megis dadansoddi ymchwil, gwerthuso a chyfathrebu.

Ar gyfer y cymhwyster Lefel UG yn y flwyddyn gyntaf, bydd gofyn i chi lwyddo mewn dwy uned:

  • UNED 1: Llywodraeth, Chwyldro a Chymdeithas (1603 – 1715). Mae hyn yn cynnwys astudio Prydain y Stiwardiaid a theyrnasiad Iago I a Siarl I; y Rhyfel Cartref; Teyrnladdiad; Prydain fel Gweriniaeth; Yr Adferiad; teyrnasiad Siarl II a Iago II a'r Chwyldro Gogoneddus.
  • UNED 2: [Astudiaeth Fanwl] Almaen y Natsïaid (1918-1933) – Almaen Weimar a Dyfodiad y Natsïaid.

Ar gyfer y cymhwyster Lefel A yn blwyddyn 2, bydd gofyn i chi lwyddo mewn dwy uned yn ogystal â'r cymhwyster UG:

  • UNED 3: Y Ganrif Americanaidd (1890-1990). Y Frwydr am Hawliau Sifil ac America fel Goruwchbwer.
  • UNED 4: [Astudiaeth Fanwl] Almaen y Natsïaid (1933 – 1845) – Democratiaeth ac Unbennaeth.
  • UNED 5: Gwaith cwrs (NEA). Darn o waith ymchwil ychwanegol ar effeithiolrwydd cadfridogion yn yr Ail Ryfel Byd. A oedd y milwyr yn ‘lions led by donkeys’?

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn cyflawni:

  • Hanes Lefel UG
  • Hanes Lefel A

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru ar y cwrs hwn, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Gradd B mewn Saesneg a Hanes.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Hanes yn bwnc academaidd traddodiadol poblogaidd, sy'n eich galluogi chi i fynd ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth. Mae cyfleoedd ar gael i raddedigion hanes mewn ystod o broffesiynau yn cynnwys y Gyfraith, Addysgu, Busnes, Newyddiaduraeth a gwaith mewn Amgueddfa.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol. Mae ymweliadau arferol yn cynnwys cestyll lleol a safleoedd treftadaeth, yn ogystal â'r cyfle i gymryd rhan mewn teithiau tramor sy'n gysylltiedig â'r cwrs Hanes Uwch.

Ble alla i astudio CBAC Hanes UG Lefel 3?

PFAS0127A0
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau