CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o Wleidyddiaeth a'r berthynas rhwng syniadau, sefydliadau a phrosesau gwleidyddol yng Nghymru fodern a thu hwnt iddi, strwythurau awdurdod a phwer yn system wleidyddol Cymru a'r Deyrnas Unedig a sut gall y rhain fod yn wahanol i systemau gwleidyddol eraill, yn arbennig y rheiny yn yr Unol Daleithiau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol.

CFAS0158A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau