CBAC Bioleg UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£300

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau

Hyd

Hyd
32 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys gradd B mewn Bioleg neu radd B mewn Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, a gradd B mewn Mathemateg/Rhifedd ac Iaith Saesneg.

Dyma'r cwrs i chi os...

 

 


...oes gennych ddiddordeb brwd mewn gwyddoniaeth

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Gradd B mewn Bioleg neu Radd B mewn Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, a Gradd B mewn Mathemateg/Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyrsiau addysg uwch y gall Bioleg fod yn rhan o'r cymhwyster mynediad, yn cynnwys Meddygaeth, Fferylliaeth, Ffisiotherapi, Biocemeg, Iechyd Amgylcheddol, Geneteg, Nyrsio, Optometreg, Cadwraeth, Ecoleg, Gwyddor Filfeddygol a Biodechnoleg.

Ble alla i astudio CBAC Bioleg UG Lefel 3?

CPAS0173A1
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau