CBAC Seicoleg UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£300

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau

 Hyd

Hyd
32 wythnos

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd a gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth

Yn gryno

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r meddwl ac ymddygiad. Mae'r cwrs Lefel U/UG hwn wedi'i ddylunio i ddatblygu ehangder o wybodaeth o seicoleg a sgiliau meddwl yn feirniadol sy'n hanfodol ar gyfer astudiaeth bellach.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn seicoleg
... Rydych eisiau datblygu'ch astudiaeth yn y brifysgol
... Ydych yn gweithio'n galed ac yn gallu cymell eich hun

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r flwyddyn gyntaf o astudio (Lefel UG) yn mynd i'r afael â'r meysydd canlynol:

  • Biolegol, seicodynamig, ymddygiadwr, gwybyddol, seicoleg gadarnhaol a dulliau ymchwil.

Mae'r ail flwyddyn (Lefel U) yn adeiladu ar y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf. Mae'r cynnwys yn mynd i'r afael â:

  • Ymddygiadau troseddol, schizophrenia, straen, dadleuon mewn seicoleg a dulliau ymchwil cymhwysol.

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd Mathemateg a Gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Seicoleg Lefel U yn hynod ddefnyddiol mewn ystod eang o sefyllfaoedd oherwydd y cyfuniad unigryw o sgiliau a enillir ar y cwrs. Mae ganddo fanylder fel Lefel U mewn pwnc Gwyddonol ac mae hefyd yn datblygu llythrennedd, rhifedd, a sgiliau meddwl yn feirniadol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Ble alla i astudio CBAC Seicoleg UG/U Lefel 3?

CPAS0147A1
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau