CBAC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg

Yn gryno

Mae hwn yn gipolwg technegol a phleserus ar fyd TGCh

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn mwynhau gweithio gyda chyfrifiaduron
... Ydych am gwrs astudio ymarferol a damcaniaethol
... Ydych eisiau cipolwg gwell ar gymwysiadau meddalwedd a disgiau caled

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu i ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd a disgiau caled. Byddwch yn astudio'r canlynol:

Lefel UG

  • Systemau gwybodaeth (IT1)
  • Cyflwyno gwybodaeth (IT2)

Lefel U

  • Defnydd ac effaith TGCh (IT3)
  • Cronfeydd data perthynol (IT4)

Mae'r cyrsiau TGCh Lefel UG ac U, sydd fel arfer yn cael eu cyflwyno fel rhan o raglen astudiaeth ran neu lawn amser, yn cael eu cynnig yn ystod y dydd, dros dri diwrnod. Felly maent hefyd yn addas i'r rheiny sy'n dymuno ymgymryd ag un pwnc ac sy'n gallu mynychu ar amseroedd gwahanol yn ystod yr wythnos.

Mae'r cwrs yn gyfuniad o bapurau ysgrifenedig a gwaith cwrs. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Lefel UG
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Lefel U
  • Gweithgareddau sgiliau
  • Saesneg a Mathemateg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'r cwrs yn darparu sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol i gyd-fynd ag ystod eang o bynciau. Fodd bynnag, argymhellir y rheiny sy'n dymuno mynd ymlaen i addysg uwch i astudio naill ai Cyfrifiadura neu Gyfrifiadureg i astudio Cyfrifiadura Lefel U.

Ble alla i astudio CBAC Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu UG/U Lefel 3?

PFAS0128A1
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau