Dosbarth Meistr Ffotograffiaeth Colodion Plât Gwlyb

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£65

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Mai 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Yn 1851, darganfu Frederick Scott Archer y broses Colodion Plât Gwlyb, oedd yn cynhyrchu'r negyddion gwydr cyntaf ac ailgynhyrchu delweddau drwy brintiau albwmen. Mae'r dosbarth meistr undydd hwn ar golodion plât gwlyb yn rhoi cyfle i chi ddysgu am y broses hanesyddol hon.

Gan ddefnyddio ystafell dywyll stiwdio, byddwch yn cael creu delweddau unigryw gan ddefnyddio arian a golau i gynhyrchu tinteipiau (colodion gwlyb ar alwminiwm). Bydd eich delwedd yn ymddangos ar haen o alwminiwm wedi ei anoddeiddio i greu delwedd hardd un tro.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Unigolion Creadigol
... Y rhai gyda diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth
... Unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth proses amgen

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu'r broses hardd hon gan ddefnyddio offer camera ystafell dywyll plât gwlyb yn ein stiwdio. Byddwch yn dysgu sut i baratoi cemeg a'i ddefnyddio ar y plât gwlyb.

Ceir cyflwyniad i systemau camera fformat mawr a sut i ddefnyddio stiwdio ffotograffiaeth, ac yna byddwch yn creu darluniau plât gwlyb o'r naill a'r llall, gan orffen gyda thiwtorial ar farnisio a sganio platiau gorffenedig.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Angen dillad sy'n addas i'w defnyddio mewn ystafell dywyll, ond cofiwch y bydd angen tynnu lluniau ohonoch chi.

CCCE3415AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 31 Mai 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau