Dosbarth Meistr Ffotograffiaeth Colodion Plât Gwlyb

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Mai 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Yn 1851, darganfu Frederick Scott Archer y broses Colodion Plât Gwlyb, oedd yn cynhyrchu'r negyddion gwydr cyntaf ac ailgynhyrchu delweddau drwy brintiau albwmen. Mae'r dosbarth meistr undydd hwn ar golodion plât gwlyb yn rhoi cyfle i chi ddysgu am y broses hanesyddol hon.

Gan ddefnyddio ystafell dywyll stiwdio, byddwch yn cael creu delweddau unigryw gan ddefnyddio arian a golau i gynhyrchu tinteipiau (colodion gwlyb ar alwminiwm). Bydd eich delwedd yn ymddangos ar haen o alwminiwm wedi ei anoddeiddio i greu delwedd hardd un tro.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Unigolion Creadigol
... Y rhai gyda diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth
... Unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth proses amgen

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu'r broses hardd hon gan ddefnyddio offer camera ystafell dywyll plât gwlyb yn ein stiwdio. Byddwch yn dysgu sut i baratoi cemeg a'i ddefnyddio ar y plât gwlyb.

Ceir cyflwyniad i systemau camera fformat mawr a sut i ddefnyddio stiwdio ffotograffiaeth, ac yna byddwch yn creu darluniau plât gwlyb o'r naill a'r llall, gan orffen gyda thiwtorial ar farnisio a sganio platiau gorffenedig.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Angen dillad sy'n addas i'w defnyddio mewn ystafell dywyll, ond cofiwch y bydd angen tynnu lluniau ohonoch chi.

CCCE3415AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Mai 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau