VTCT Diploma mewn Technoleg Ewinedd Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher neu Dydd Iau

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Cwrs galwedigaethol cynhwysfawr yw hwn. Fe’i bwriadwyd i roi’r paratoad gorau posibl at yrfa yn dechnegydd ewinedd i chi, gyda chymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sy’n gweithio neu eisiau gweithio yn dechnegydd ewinedd.

Cynnwys y cwrs

Daw’r Diploma YEHG Lefel 3 mewn Technoleg ewinedd hwn â’r holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel technegydd ewinedd proffesiynol at ei gilydd.

Ymhlith y pynciau gofynnol y mae:

 • Rhoi triniaeth y dwylo a thriniaethau’r traed
 • Cymhwyso, cynnal a chadw safon ewinedd
 • Cynnal iechyd a lles personol
 • Iechyd a diogelwch a gofalu am gleientiaid.


Gall pynciau arbenigol dewisol gynnwys:

 • Cynllunio a chymhwyso celf ewinedd
 • Cynlluniau cuddio brychau
 • Gwella cyflwr ewinedd gyda ffeiliau trydanol
 • Hyrwyddo cynhyrchion
 • Arddangos stoc er mwyn hyrwyddo gwerthiannau

Hefyd, byddwch yn cael gwybodaeth ac yn ennyn dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol, iechyd a diogelwch, gofalu am gleientiaid, cynnyrch ac offer harddwch cosmetig. Yn ogystal, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau technegol i baratoi’r croen a chymhwyso sawl triniaeth gwella ewinedd, gan ddefnyddio technegau amrywiol a rhyngbersonol, i’ch helpu i gyfathrebu’n effeithiol gyda chleientiaid.

Seiliwyd y cymhwyster ar therapi Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) mewn harddwch. Fe’i cydnabyddir gan y Gymdeithas Brydeinig broffesiynol arweiniol yn y DU, y British Association of Beauty Therapy and Cosmetology. Pan fyddwch chi wedi cael y cymhwyster hwn, byddwch yn gymwys i ddod yn aelod proffesiynol o BABTAC.

Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn weithiwr diwyd, yn meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar, ac ar safon uchel o gyflwyniad personol. Rhaid i chi fod yn brydlon i bob sesiwn. Disgwylir i chi weithio ar gleientiaid realistig mewn amgylchedd masnachol ac i fod yn gyfrifol am ddatblygu eich 'sail cleientiaid' eich hun - er bod y cymhwyster hwn yn caniatáu i chi gasglu tystiolaeth heb fod angen cael cleientiaid sy’n talu ffioedd.

Cewch eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned, aseiniad a phrosiectau a phrofion atebion lluosog yn ymdrin â’r wybodaeth sy’n sail i’r cwrs.

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu i’ch helpu i ddod o hyd i waith yn dechnegydd ewinedd, ac yn eich galluogi i ymuno â chymdeithas broffesiynol a chael yr yswiriant angenrheidiol i weithio yn y diwydiant.  

Gofynion Mynediad

Byddwch yn 16 oed neu’n hyn, ac wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 mewn therapi harddwch a/neu brawf sgiliau a chyfweliad. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg y salon yw:

 • Tiwnig a throwsus ac esgidiau du
 • Gwallt wedi ei glymu’n daclus oddi ar yr wyneb
 • Rhaid peidio â gwisgo estyniadau ewinedd a farnais
 • Dim tyllau – dim ond modrwy briodas y gellir ei gwisgo

Disgwylir i chi wisgo eich iwnifform diwydiant harddwch neu ddillad priodol a phrynu offer ewinedd yn amod o’ch lle ar y cwrs, ar gost o tua £200 i £275.

EPDI0338AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau