VTCT Diploma mewn Technoleg Ewinedd Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Cwrs galwedigaethol cynhwysfawr yw hwn. Fe’i bwriadwyd
i roi’r paratoad gorau posibl at yrfa yn dechnegydd ewinedd i chi, gyda chymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sy’n gweithio neu eisiau gweithio yn dechnegydd ewinedd.

Cynnwys y cwrs

Daw’r Diploma YEHG Lefel 3 mewn Technoleg ewinedd hwn â’r holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel technegydd ewinedd proffesiynol at ei gilydd.

Ymhlith y pynciau gofynnol y mae:

 • Rhoi triniaeth y dwylo a thriniaethau’r traed
 • Cymhwyso, cynnal a chadw safon ewinedd
 • Cynnal iechyd a lles personol
 • Iechyd a diogelwch a gofalu am gleientiaid.


Gall pynciau arbenigol dewisol gynnwys:

 • Cynllunio a chymhwyso celf ewinedd
 • Cynlluniau cuddio brychau
 • Gwella cyflwr ewinedd gyda ffeiliau trydanol
 • Hyrwyddo cynhyrchion
 • Arddangos stoc er mwyn hyrwyddo gwerthiannau

Hefyd, byddwch yn cael gwybodaeth ac yn ennyn dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol, iechyd a diogelwch, gofalu am gleientiaid, cynnyrch ac offer harddwch cosmetig. Yn ogystal, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau technegol i baratoi’r croen a chymhwyso sawl triniaeth gwella ewinedd, gan ddefnyddio technegau amrywiol a rhyngbersonol, i’ch helpu i gyfathrebu’n effeithiol gyda chleientiaid.

Seiliwyd y cymhwyster ar therapi Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) mewn harddwch. Fe’i cydnabyddir gan y Gymdeithas Brydeinig broffesiynol arweiniol yn y DU, y British Association of Beauty Therapy and Cosmetology. Pan fyddwch chi wedi cael y cymhwyster hwn, byddwch yn gymwys i ddod yn aelod proffesiynol o BABTAC.

Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn weithiwr diwyd, yn meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar, ac ar safon uchel o gyflwyniad personol. Rhaid i chi fod yn brydlon i bob sesiwn. Disgwylir i chi weithio ar gleientiaid realistig mewn amgylchedd masnachol ac i fod yn gyfrifol am ddatblygu eich 'sail cleientiaid' eich hun - er bod y cymhwyster hwn yn caniatáu i chi gasglu tystiolaeth heb fod angen cael cleientiaid sy’n talu ffioedd.

Cewch eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned, aseiniad a phrosiectau a phrofion atebion lluosog yn ymdrin â’r wybodaeth sy’n sail i’r cwrs.

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu i’ch helpu i ddod o hyd i waith yn dechnegydd ewinedd, ac yn eich galluogi i ymuno â chymdeithas broffesiynol a chael yr yswiriant angenrheidiol i weithio yn y diwydiant.  

Gofynion Mynediad

Byddwch yn 16 oed neu’n hyn, ac wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 mewn therapi harddwch a/neu brawf sgiliau a chyfweliad. Hefyd, byddwch yn wneud asesiad mynediad, a bydd angen i chi fod yn gweithio ar Lefelau 1 neu 2 mewn Llythrennedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg y salon yw:

 • Tiwnig a throwsus ac esgidiau du
 • Gwallt wedi ei glymu’n daclus oddi ar yr wyneb
 • Rhaid peidio â gwisgo estyniadau ewinedd a farnais
 • Dim tyllau – dim ond modrwy briodas y gellir ei gwisgo

Disgwylir i chi wisgo eich iwnifform diwydiant harddwch neu ddillad priodol a phrynu offer ewinedd yn amod o’ch lle ar y cwrs, ar gost o tua £200 i £275.

Ble alla i astudio VTCT Diploma mewn Technoleg Ewinedd Lefel 3?

EPDI0338AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau