VTCT Diploma mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio i'r rhai gyda diddordeb mewn colur theatr neu ffilm ac yn arbenigo mewn datblygu'r sgiliau hanfodol i weithio mewn salonau harddwch a byd y theatr a ffilm.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb mewn dod yn artist colur
...oes  gennych ddiddordeb arbennig mewn theatr neu ffilm
...rydych yn greadigol ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Fel artist colur, rydych yn gyfrifol am goluro a steilio gwallt  pobl sy'n ymddangos mewn ffilmiau, rhaglenni teledu, sesiynau tynnu lluniau neu ddigwyddiadau byw megis cyngherddau, sioeau neu sioeau ffasiwn. Mae trin gwallt yn chwarae rhan bwysig yn y cwrs hwn ac mae'r diwydiant yn cyflogi unigolion amryddawn sy'n gallu coluro a steilio gwallt.

Byddwch yn dysgu technegau trin gwallt sylfaenol a sgiliau colur i'r cyfryngau penodol yn cynnwys:

 • Colur ar gyfer y llwyfan
 • Heneiddio ar gyfer y llwyfan
 • Effeithiau arbennig
 • Lleoliad gwaith
 • Gwneud wigiau
 • Trin gwallt sylfaenol
 • Defnyddio darnau gwallt
 • Colur ffasiwn
 • Colur ffotograffig
 • Colur cyfnod
 • Paentio wyneb
 • Cynllunio celf corff
 • Gwneud celf ewinedd

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ymarferol neu ar sail thema, portffolio o waith a chwestiynau prawf amlddewis. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

 • Lefel 2 Gwallt a Cholur y Cyfryngau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol.

Caiff y cyfan ei ddarparu ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan 7.30pm. Mae profiad cysylltiedig â gwaith yn rhan orfodol o'r cwrs ac mae'n cynnwys lleoliadau gwaith mewn amgylchiadau theatr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Colur Theatrig ac i'r Cyfryngau, cyflogaeth neu addysg bellach.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Mae'n rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus ac esgidiau duon call mewn salonau
 • Rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb a gwisgo colur er mwyn edrych yn broffesiynol
 • Dim tlysau amlwg
 • Cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn yr ystafell golur

Bydd disgwyl i chi dalu am deithiau a phrynu gwisg, citiau colur a thrin gwallt fel rhan o'r cwrs.

Bydd y cwrs yn costio oddeutu £711.

Ble alla i astudio VTCT Diploma mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 2?

CPDI0197AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau