VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£275

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi ichi'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol, ynghyd â chymhwyster proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant mewn Tylino'r Corff ar ffurf Swedaidd a Therapi Cerrig, gan eich galluogi chi i ennill yswiriant i weithio gyda chleientiaid a gwella'ch rhagolygon cyflogaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant harddwch, yn arbennig mewn amgylchedd sba sy'n cynnig ystod o therapïau.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

  • Iechyd a diogelwch
  • Anatomi a ffisioleg
  • Osgo a diffygion osgo cyffredin
  • Symudiadau Tylino ar ffurf Swedaidd a Therapi Cerrig a'u cymwysiadau
  • Gwrtharwyddion tylino, a gwrthweithredoedd a all gael eu profi ar ôl tylino
  • Ôl-ofal a chyngor am ofal yn y cartref

I ddechrau, bydd dosbarthiadau ymarferol yn eich caniatáu chi i ddatblygu'ch sgiliau tylino personol ar fyfyrwyr eraill; unwaith y byddwch wedi magu hyder, byddwch yn gweithio ar gleientiaid sy'n talu ar gyfer astudiaethau achos ac asesiadau. Byddwch yn ymgymryd â gwaith damcaniaethol ac astudiaeth adref sy'n hanfodol i beth gwaith anatomi, ffisioleg, prosiectau, ac yn cael eich asesu ar waith ymarferol ac mewn gwersi damcaniaethol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu gwisg clinig sy'n costio oddeutu £45.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3?

CPCE2416AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau