VTCT Dyfarniad mewn Harddu Ewinedd gan ddefnyddio Gel Uwchfioled Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£210

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Hydref 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
25 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i ddatblygu'ch sgiliau mewn gwasanaethau therapi harddwch ac ewinedd i'ch darparu chi â'r sylfaen am ddysg bellach neu gyflogaeth arbenigol yn y diwydiant harddwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant
harddwch, yn arbennig y rheiny sydd eisiau arbenigo mewn triniaethau ewinedd

Cynnwys y cwrs

Mae'r Dyfarniad NVQ VTCT Lefel 3 mewn Harddu Ewinedd gan ddefnyddio Gel Uwchfioled wedi'i ddylunio'n benodol i ddatblygu'ch sgiliau ymarferol i gyflawni technegau harddu ewinedd gan ddefnyddio systemau gel uwchfioled, yn ogystal â dysgu am gyflwr y croen ac ewinedd. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo a'i gefnogi gan Awdurdod y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch (HABIA), y corff gosod safonau ar gyfer cymwysterau trin gwallt, harddwch, ewinedd a sba.

 

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, cyfeillgar ac yn meddu ar lefel uchel o gyflwyniad personol, a bod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb i'r holl sesiynau. Bydd disgwyl i chi weithio ar gleientiaid go iawn mewn amgylchedd masnachol a bod yn gyfrifol am ddatblygu eich 'sylfaen gleient' eich hun.

 

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith a arsylwir, datganiadau tystion, cyfryngau clyweledol, cwestiynau ysgrifenedig ac ar lafar, aseiniadau ac astudiaethau achos.

 

Ar ôl y cwrs hwn, gallech fynd ymlaen i gymwysterau pellach, megis Diploma NVQ VTCT Lefel 3 mewn Gwasanaethau Ewinedd, Diploma VTCT Lefel 3 mewn Gwallt a Cholur Theatrig, Effeithiau Arbennig, ac i'r Cyfryngau neu Ddiploma VTCT Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd. Gallech hefyd fynd yn syth i gyflogaeth neu hunangyflogaeth.

Gofynion Mynediad

Byddwch yn unigolyn dros 16 oed sydd â diddordeb yn y diwydiant harddwch neu'n gweithio ynddo, ac mae gofyn i chi feddu ar Lefel 1 neu 2 mewn Llythrennedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg ein salon yw:

  • Tiwnig gyda throwsus ac esgidiau duon
  • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
  • Ni ddylid gwisgo estyniadau ewinedd a lliw ewinedd
  • Dim tlysau - caniateir gwisgo modrwy briodas yn unig

Bydd disgwyl i chi wisgo'ch gwisg diwydiant harddwch neu ddillad addas a phrynu pecyn arlliwio fel amod o'ch lle ar y cwrs, sydd tua £115 i £150.

EPAW0505AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 19 Hydref 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau