VTCT Dyfarniad mewn Colur Theatrig ac i'r Cyfryngau Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£260

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
14 wythnos

Yn gryno

Os hoffech weithio fel arlunydd colur yn y diwydiannau creadigol, bydd y cwrs hwn yn eich addysgu chi sut i ddarparu gwasanaethau colur ar gyfer amryw o achlysuron yn cynnwys colur dydd, nos ac achlysuron arbennig i wahanol grwpiau oedran, gan weithio gydag amryw o fathau a chyflyrau croen.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd eisiau gweithio fel arlunydd colur yn niwydiant y celfyddydau, creadigol a chyfryngau.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â rhoi ystod eang o gynnyrch colur i wahanol donau croen a grwpiau oedran, yn ogystal â phynciau yn cynnwys arferion gweithio diogel a glân, ymgynghori ac ôl-ofal ac anatomi a ffisioleg.

Ar ôl y cwrs hwn gallech fynd ymlaen i gymhwyster VTCT Lefel 2 mewn Ffasiwn a Cholur Ffotograffig.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofyn am unrhyw gymwysterau ffurfiol ond dylech gael diddordeb mewn gweithgareddau artistig a chreadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi brynu gwisg a chit am oddeutu £190.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio VTCT Dyfarniad mewn Colur Theatrig ac i'r Cyfryngau Lefel 2?

CCCE2776AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau