VTCT Dyfarniad mewn Estyniadau Amrannau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£245

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
14:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:15

Hyd

Hyd
19 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn awyddus dilyn gyrfa yn y diwydiant harddwch, yna bydd y cwrs hwn yn eich addysgu chi sut i roi amrannau parhaol unigol, yn ogystal â rhoi gwybodaeth gadarn i chi o iechyd a diogelwch mewn amgylchedd salon a hyrwyddo gofal cleientiaid a chyfathrebu gyda chleientiaid.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant harddwch.

Cynnwys y cwrs

Mae'r Dyfarniad VTCT Lefel 3 mewn Estyniadau Amrannau wedi'i ddylunio'n benodol i ddatblygu'ch sgiliau mewn therapi harddwch i lefel uwch, fel gallwch berfformio eich gwasanaethau salon eich hun. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo a'i gefnogi gan Awdurdod y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch (HABIA), y corff gosod safonau ar gyfer cymwysterau trin gwallt, harddwch, ewinedd a sba.

 

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, cyfeillgar ac yn meddu ar lefel uchel o gyflwyniad personol, a bod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb i'r holl sesiynau. Bydd disgwyl i chi weithio ar gleientiaid go iawn mewn amgylchedd masnachol a bod yn gyfrifol am ddatblygu eich 'sylfaen gleient' eich hun.

 

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith a arsylwir, datganiadau tystion, cyfryngau clyweledol, cwestiynau ysgrifenedig ac ar lafar, aseiniadau ac astudiaethau achos.

 

Ar ôl y cwrs hwn, gallech fynd ymlaen i gymwysterau VTCT eraill, megis Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch/ Colur Therapi Harddwch/ Tylino Therapi Harddwch, cymwysterau Lefel 2 eraill megis Dyfarniad Lefel 2 yng Nghelfyddyd Colur Ffotograffig/ Dyfarniad mewn Pyrmio Amrannau, neu ddod o hyd i waith fel therapydd harddwch iau mewn salon neu hunangyflogaeth fel therapydd harddwch.

Gofynion Mynediad

Byddwch yn unigolyn dros 16 oed sydd â diddordeb yn y diwydiant harddwch neu'n gweithio ynddo, ac mae gofyn i chi feddu ar Lefel 1 neu 2 mewn Llythrennedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg ein salon yw:

  • Tiwnig gyda throwsus ac esgidiau duon
  • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
  • Ni ddylid gwisgo estyniadau gwallt a lliw ewinedd
  • Dim tlysau - caniateir gwisgo modrwy briodas yn unig

Bydd disgwyl i chi wisgo gwisg y diwydiant harddwch neu ddillad addas a phrynu pecyn arlliwio fel amod o'ch lle ar y cwrs, sydd tua £80 i £100.

EPAW0503AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau