VTCT Dyfarniad mewn Dylunio Celf Corff Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£195

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Mawrth 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
9 wythnos

Yn gryno

I’r bobl hynny a chanddynt elfen greadigol, mae’r cwrs hwn yn gyfle delfrydol i ddarganfod sut i gynllunio a chymhwyso celf y corff, gan ddefnyddio amrywiaeth o beintiau’r corff, gliterau, secwinau ac addurniadau eraill.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo ddiddordeb mewn colur creadigol ac addurno’r corff.

Cynnwys y cwrs

Gyda’r Dyfarniad YEHG Lefel  2  mewn Celf y Corff, byddwch yn dysgu am y broses greadigol, gan gynnwys sut i ddatblygu a chyflwyno bwrdd hwyliau, a defnyddio technegau fel cywiro lliw, asio, uwcholeuo, graddliwio, cerflunio, cuddio a chuddliw.

 

Hefyd, mae’r cwrs yn rhoi sylw i’r cynnyrch a’r offer a ddefnyddir i greu delwedd 2D ar arwynebedd 3D a phynciau eraill fel ymgynghori, arferion diogel a hylan a chyngor ôl-ofal.

Wedi i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen at  Ddyfarniad YEHG Lefel 3 mewn Colur y Cyfryngau neu Ddyfarniad Lefel 3 mewn Cuddliw  Cosmetig.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond bydd angen i chi fod â diddordeb mewn gweithgareddau artistig a chreadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Disgwylir i chi brynu iwnifform a chyfarpar yn amod o’ch lle ar y cwrs.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio VTCT Dyfarniad mewn Dylunio Celf Corff Lefel 2?

CCCE2776AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 23 Mawrth 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau