Rhithwir Ar-lein - PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd ystafell ddosbarth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Bydd y cwrs hwn yn dysgu'r rhesymau y tu ôl i PRINCE2 Agile®, sut mae'r ddwy fethodoleg yn ategu ei gilydd a sut rydych chi'n gweithredu'r fethodoleg i amgylchedd prosiect.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd â diddordeb brwd yn y pwnc.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Beth yw PRINCE2 Agile?
 • Beth yw'r rhesymeg y tu ôl iddo?
 • Ar gyfer pwy mae e?
 • Trosolwg o PRINCE2® ac Agile
 • Cysyniadau sylfaenol PRINCE2 Agile®
 • Deall cyd-destun prosiect
 • Sut mae PRINCE2 Agile® yn teilwra egwyddorion, themâu, prosesau, cynhyrchion a rolau PRINCE2®
 • Pa ystyriaethau y mae'n rhaid eu gwneud wrth ddefnyddio Agile?
 • Pa ymddygiadau a thechnegau penodol y dylid eu defnyddio ar unrhyw bwynt penodol
 • Canllawiau manwl ar feysydd penodol y mae angen iddynt fod yn amlwg oherwydd natur y ffordd Agile o weithio
 • Trafod technegau penodol

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd ystafell ddosbarth?

MPLA0068AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau