Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs Lean Six Sigma (Gwregys Melyn) wedi'i greu ar gyfer unigolion a busnesau sy'n ceisio gweithredu methodoleg Lean Six Sigma yn eu prosiectau a'u cyfrifoldebau gwaith.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £ 26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am egwyddorion sylfaenol Rheoli Lean a Six Sigma.

...unrhyw un sydd eisiau helpu i wella eu galluoedd fel arweinydd yn eu sefydliad.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 • Egwyddorion Sylfaenol Lean a Six Sigma
 • Manteision cymysgu'r ddau mewn dull unedig
 • Y Fethodoleg DMAIC
 • Meini prawf targedu prosiectau
 • Beth sy'n gwneud prosiect Lean Six Sigma gwych?
 • Cysyniadau ac offer Lean Six Sigma
 • Elfennau allweddol trawsnewidad Lean llwyddiannus
 • Dewis Prosiectau
 • Rolau tîm
 • Llais y Cwsmer (VoC)
 • Mapio Ffrwd Gwerth
 • Gwerth Ychwanegol yn erbyn Dim Gwerth Ychwanegol
 • Dadansoddiad o wraidd y broblem
 • Diagramau Ishikawa
 • Siartiau Llif Darbodus a Chelloedd Gwaith
 • 5S’s (Trefnu, Sythu, Disgleirio, Safoni a Chynnal)
 • Offer Gweledol
 • Capasiti a Thagfeydd

Mae yna hefyd Arholiad Lean Six Sigma (Belt Felen).

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn?

MPLA0072AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau